Sökning: "c-uppsats; statsvetenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden c-uppsats; statsvetenskap.

 1. 1. Förtroendeuppdragets uppdragsgivare : Hur ser relationen ut mellan kommunalt folkvalda och dess väljare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Sjögren; [2018]
  Nyckelord :kommun; politik; principal-agentteori; PA-teori; folkvald; förtroendevald; fullmäktige; fullmäktigeledamot; fallstudie; statsvetenskap; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay (C-uppsats) is to study the role of being a municipal, local elected official. The essay is built around two independent case studies. The first case study concentrate on Säffle kommun (Säffle municipality) and the second on Eda kommun (Eda municipality). LÄS MER

 2. 2. Politiken bakom FRA-Lagen : Analys ur ett rationellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Thorelius; Niklas Lidbom; [2010]
  Nyckelord :FRA-lagen; C-uppsats; Kandidatuppsats;

  Sammanfattning : Politiken bakom FRA-lagen - Analys ur ett rationellt perspektiv .... LÄS MER