Sökning: "c-uppsats GU"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden c-uppsats GU.

 1. 1. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. Examensarbetet om examensarbeten. En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Emilia Johansson; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ska du börja skriva uppsats? Har du kanske redan börjat? Eller började du förra året och borde varit klar för längesen?Om du blir klar med kandidatuppsatsen i tid beror delvis på vilken utbildning du läser. Det visar en undersökning av studieresultat för 1 726 studenter på Göteborgs Universitet. LÄS MER

 3. 3. ”Samverka med funktion eller person” en kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av Västbussamverkan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lucas Andersson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Samverkan; Västbus; föräldrar; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats var att undersöka hur föräldrar upplevt samverkanenligt Västbus riktlinjer. Västbus (2012) är en sammansättning av riktlinjer för hurbarn och unga med psykisk, pskykiatrisk och social problematik ska bemötas inomVästra Götalandsregionen. LÄS MER

 4. 4. ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom.” En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar om och erfarenheter av utseendefokus på Instagram – med inriktning på deras självbild

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ronja Rieman; [2014-08-22]
  Nyckelord :unga kvinnor; utseendefokus; självbild; välbefinnande; ideal; skönhet; identitet; självpresentation; sociala medier; instagram; stress;

  Sammanfattning : Titel: ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom”.Författare: Ronja RiemanKurs: C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårtermin 2014Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 23.553 ord inklusive bilagor(19. LÄS MER

 5. 5. Vad hjälper, vad stjälper? En kvalitativ studie av faktorer som formar en flerspråkig persons identitet och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Karin Winqvist; [2014-07-01]
  Nyckelord :flerspråkighet; dentitet skonstruktion ; välbefinnande;

  Sammanfattning : C-uppsats, SSA136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Ann-Christin Randahl.... LÄS MER