Sökning: "c-uppsats K3"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden c-uppsats K3.

 1. 1. Komponentavskrivning inom fastighetsbranschen : Hur kommer metoden tillämpas i praktiken och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magnus Kaulich; Gustav Cámel; [2014]
  Nyckelord :Komponentavskrivning; fastighetsföretag; redovisningsval; avskrivning; K3.;

  Sammanfattning : Titel: Komponentavskrivning inom fastighetsbranschen – Hur kommer metoden tillämpas i praktiken och varför?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Magnus Kaulich och Gustav CámelHandledare: Arne FagerströmBiträdande handledare: Annika LakeDatum: 2014-06Syfte: Denna studie har fyra delsyften. Det första delsyftet är att undersöka hur fastighetsföretagen delar in sina byggnader i olika komponenter. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxna - och deras tankar om framtiden, Young adults - and their thoughts considering the future

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eva Jerkstrand; Katarina von Essen; [2006]
  Nyckelord :den förlängda ungdomstiden; framtiden; högskolestuderande; unga vuxna; ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att ta reda på hur högskolestuderande upplever sin situation och vilka tankar de har om frågor som rör framtiden. För att ta reda på detta genomförde vi en enkätundersökning på K3, Konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola under våren 2006. LÄS MER