Sökning: "c-uppsats ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden c-uppsats ekonomi.

 1. 1. Corporate Social Responsibility och goodwillnedskrivning : En kvantitativ studie på 703 publika europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fuad Anuar Ali; Jawad Taqwaei; [2023]
  Nyckelord :CSR; ESG; Goodwill Impairment; Stakeholder Theory; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Responsibility och Goodwill Impairment: Sambandet mellan CSR och goodwillnedskrivningar. En kvantitativ studie på 703 noterade europiska företag under 2022. LÄS MER

 2. 2. DET BÄSTA HAR INTE HÄNT ÄN : - En kvalitativ studie av hybridledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Jibbefors; David Ohrlander; [2022]
  Nyckelord :Digital leadership; leadership; teleworking; communication; information- and communication technology; digital communication; global teams; virtual teams; hybrid leadership and hybrid work; Digitalt ledarskap; ledarskap; distansarbete; kommunikation; informations- och kommunikationsteknik; digital kommunikation; globala teams; virtuella teams; hybridledarskap och hybridarbete;

  Sammanfattning : Date: June 1st, 2022  Level: Bachelor/masters thesis, Business Economics, 15 hp  Institution: EST – Economy, Society & Technology, Mälardalens University  Authors: Linnea Jibbefors, 1999-06-17, David Ohrlander, 1997-08-10.  Title: THE BEST IS YET TO COME - A qualitative study of Hybrid Leadership  Supervisor: Magnus Hoppe Keywords: Digital leadership, leadership, teleworking, communication, information- and communication technology, digital communication, global teams, virtual teams, hybrid leadership and hybrid work. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter : En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har för redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jameel Haddad; Sam Selman Selim; Jack Shamoon; [2022]
  Nyckelord :“Robotic Process Automation”; ”RPA”; ”Automation”; ”Digitalization”; ”Accounting”; “Accounting consultant”; “AI”; ”Cloud-based services”; “Digital tools”.; “Robotic Process Automation”; ”RPA”; ”Automation”; “Digitalisering”; “Redovisning”; “Redovisningskonsult”; “AI”; “Molnbaserade tjänster”; “Digitala verktyg”.;

  Sammanfattning : Datum:     2022-06-01         Nivå:                  C-uppsats, 15 hp Institution:        Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:        Shamoon, Jack         Selman Selim, Sam      Haddad, Jameel                                       00-07-21                      00-09-16                     00-01-30                    Titel:  Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter. En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har på redovisningskonsulter. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amina Farah; Zahra Ghafoyryan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi  Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan  Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung  Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta produkter inom dagligvaruhandeln. Metod: För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER