Sökning: "c-uppsats etnografi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden c-uppsats etnografi.

 1. 1. En socialpsykologisk studie om organisationsvisionens betydelse för sociala relationer i arbetsvardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ailin Abdi; Eva Persson; [2011]
  Nyckelord :Organizational vision; personnel policies; psychosocial work environment; social bond; social responsivity; social relations.; Organisationsvision; personalpolitik; psykosocial arbetsmiljö; sociala band; social responsivitet; sociala relationer.;

  Sammanfattning : In this study, we have considered the impact the organization`s implementation of its vision of the psychosocial work enviroment has been for the relations between the employees. We have primarily relied on a hermeneutic approach to understand our empirical data, and when we have interpreted and made a socialpsycological analysis on our collected empirical data. LÄS MER

 2. 2. Att skaffa barn i samkönade relationer : -       En studie av ett diskussionsforum för homo- och bisexuella föräldrar/ blivande homo- och bisexuella föräldrar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Mary Tecle; [2010]
  Nyckelord :Virtuell etnografi; virtual community; social interaktion; kommunikation; observation;

  Sammanfattning : I denna c- uppsats har en undersökning gjorts om interaktionen och samspelet mellan medlemmarna på ett forum som är ett av de främsta diskussionsforumen för homo- och bisexuella föräldrar/blivande homo- och bisexuella föräldrar. Syftet med undersökningen var att är få ökad insikt om den sociala interaktionen på forumet med hjälp av dessa tre frågeställningar: Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? Går det att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? På vilket sätt kan forumet tänkas vara till någon hjälp för medlemmarna?Den teoretiska ramen för denna uppsats innefattar Stephen P. LÄS MER