Sökning: "c-uppsats filmvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c-uppsats filmvetenskap.

 1. 1. Från Rocky Balboa till Freddy Heflin : En komparativ stjärnstudie av Sylvester Stallone

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sorush Aini; [2013]
  Nyckelord :Stallone; Star Studies; action; Rocky; Stallone; filmvetenskap; stjärnstudier; Kandidatuppsats; C-uppsats; uppsats; film; Sylvester Stallone; Al Pacino; Cop Land; action;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Wes Andersons färgstarka värld : En studie av färg i film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Peter Hallenquist; [2009]
  Nyckelord :Wes Anderson; färg; film; filmvetenskap; c-uppsats; Bottle Rocket; Royal Tenenbaums; Darjeeling Limited;

  Sammanfattning :  AbstractThe focus of this essay is the american director Wes Anderson and the use of colour in his films. I also put some focus on colour as a neglected element in film studies, and what has caused this neglect. LÄS MER

 3. 3. Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont : En kognitiv och tematisk studie av Christoffer Boes Reconstruction (2003)

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Emma Fermvik; [2007]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Kognitiv; Tematisk; Dansk film;

  Sammanfattning : Detta är en C-uppsats inom ämnet Filmvetenskap. Syftet är att med hjälp av kognitiva och tematiska teorier analysera Christoffer Boes film "Reconstruction" (2003). Analysen bygger på en scenförteckning där varje scen analyseras för sig baserat på kognitiv filmteori. Därefter följer en tematisk analys av hela filmen. LÄS MER