Sökning: "c-uppsats jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden c-uppsats jämförelse.

 1. 1. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER

 2. 2. ”Kritik till allmän beskådan” : En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Gustafsson; Emma Smyth; [2018]
  Nyckelord :Social media; service recovery; marketing; word-of-mouth; WOM; eWOM; Sociala medier; service recovery; marknadsföring; word-of-mouth; WOM; eWOM;

  Sammanfattning :     Titel: Kritik till allmän beskådan - En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Cornelia Gustafsson och Emma Smyth Handledare: Akmal Hyder Datum: 2018 - maj Syfte: Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur service recovery på sociala medier skiljer sig åt i jämförelse med traditionell service recovery som sker fysiskt på plats.   Metod: Studien antog en induktiv ansats och genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Affärssystem i praktiken : Möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Högström; Elin Visuri; [2015]
  Nyckelord :Affärssystem; verksamhetsstyrning; möjligheter; utmaningar; SMEs; användning;

  Sammanfattning : Titel: Affärssystem i praktiken – Möjligheter och utmaningar Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jenny Högström & Elin Visuri Handledare: Tomas Källquist & Stig Sörling Datum: 2015 – juni Syfte: Tidigare forskning om affärssystem har fokuserat på implementering och inte på den praktiska användningen när affärssystemet väl finns integrerat i ett företag. Syftet med vår studie är att belysa användningen av affärssystem i praktiken och dess utmaningar och möjligheter med avseende på verksamhetsstyrningen i SMEs. LÄS MER

 4. 4. Mesopotamiens gudomligförklarade kungar : En undersökning av teologiska perspektiv på två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Christoffer Andersson; [2015]
  Nyckelord :gudomligförklaring; kungamakt;

  Sammanfattning : Ämnet för denna undersökning är de teologiska perspektiven runt två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien, nämligen den gammalakkadiske kungen Naram-Sin (ca. 2254-2218 f.kr.) och den nysumeriske kungen Shulgi (ca. LÄS MER

 5. 5. Den välutbildade och erfarna företagaren : Myt eller sanning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johan Lindberg; Andreas Toresson; [2014]
  Nyckelord :Self-employed; business success; success factors; business start-up; training; experience; start-up motive.; Egenföretagare; framgångsrikt företagande; framgångsfaktorer; företagsstart; utbildning; erfarenhet; uppstartsmotiv.;

  Sammanfattning : Titel: Den välutbildade och erfarna företagaren – Myt eller sanning? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Johan Lindberg & Andreas Toresson Handledare: Lars Ekstrand Datum: 2014 – maj Syfte: Många företag föds årligen, men endast en del av dessa blir framgångsrika och cirka en tredjedel av företagen har lagts ner inom en treårsperiod. Därför var intresset att undersöka varför vissa företag blir framgångsrika. LÄS MER