Sökning: "c-uppsats kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden c-uppsats kommun.

 1. 1. Förtroendeuppdragets uppdragsgivare : Hur ser relationen ut mellan kommunalt folkvalda och dess väljare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Sjögren; [2018]
  Nyckelord :kommun; politik; principal-agentteori; PA-teori; folkvald; förtroendevald; fullmäktige; fullmäktigeledamot; fallstudie; statsvetenskap; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay (C-uppsats) is to study the role of being a municipal, local elected official. The essay is built around two independent case studies. The first case study concentrate on Säffle kommun (Säffle municipality) and the second on Eda kommun (Eda municipality). LÄS MER

 2. 2. Låt inte maten tysta mun : En intervjustudie kring bemötande, brister och förbättringsmöjligheter mellan restaurangverksamheter och tillsynsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johan Hoffstedt; Rebecca Miss; [2018]
  Nyckelord :Food controls; Food inspector; Restaurant; Relationship; Dissemination of information; tillsyn; livsmedelsinspektör; restaurang; relation; informationsspridning;

  Sammanfattning : Food controls of restaurants are an important part of the work on environment and health at the environmental offices in Norrköping and Linköping municipality in Sweden. This is a study written by Johan Hoffstedt and Rebecca Miss at Linköping University. LÄS MER

 3. 3. Contribution to climate change of a proposed horse manurecomposting system

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sara Nordlund; [2017]
  Nyckelord :Screening LCA; climate change contribution; GWP 100; Screening LCA; bidrag till klimatpåverkan; hästgödsel;

  Sammanfattning : Hästar producerar gödsel som är en   blandning av avföring, urin och det strömaterial som hästarna står på.   Hippologum är en ridanläggning i Umeå (Västerbotten, Sverige) som producerar   20-25 ton gödsel per vecka och när denna rapport skrevs hade anläggningen   ingenstans att lagra gödseln. Detta var våren 2016. LÄS MER

 4. 4. Innovation i IT-outsourcing : Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Johan Dahl; [2017]
  Nyckelord :IT-innovation; IT-outsourcing; Affärsrelationer;

  Sammanfattning : Idag är outsourcing av IT-funktioner något som är normalbilden i offentliga och privata verksamheter. Klienter efterfrågar att IT-outsourcing skall minska kostnader och samtidigt leda till innovation och mervärde för verksamheten. LÄS MER

 5. 5. En myndighet - två sidor : En kvantitativ undersökning av medias rapportering och Gävlebornas åsikter om Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ronya Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :arbetsförmedlingen; aftonbladet; gefle dagblad; förtroende; myndighet; massmedia; kvantitativ innehållsanalys; kodschema; gävle; enkätundersökning;

  Sammanfattning : AbstractFörfattare: Ronya FredrikssonTitel:”En myndighet – två sidor”. En kvantitativ undersökning av medias rapportering och Gävlebornas åsikter om Arbetsförmedlingen”Nivå: C-uppsats, grundnivå (kandidatexamen) 15hpHuvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskapSyfte: Arbetsförmedlingen är en myndighet som ofta uppmärksammas i media,dock inte lika ofta med positiva budskap. LÄS MER