Sökning: "c-uppsats lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden c-uppsats lärare.

 1. 1. Motivation till naturkunskap : En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Ida Quvang; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Intresse; Naturkunskap; Naturvetenskap; Lärande; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. LÄS MER

 2. 2. Läroplanen2011 : För enhållbar framtid?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sandra Wärn; [2017]
  Nyckelord :Miljö; hållbarhet; läroplan; Lgr 11; Läroplanen 2011;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker   Läroplanen 2011, Lgr 11, och dess centrala innehåll som berör miljö och   hållbarhet. Lgr 11 har analyserats med hjälp av en för uppsatsen framtagen   analysmodell som sammanfattar de planetära gränserna, FNs globala   hållbarhetsmål och de svenska miljömålen i nio kategorier. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 4. 4. Attityder kring kärnkraft : Samband mellan attityd och plats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Andreas Bergensund; Adam Linde; [2016]
  Nyckelord :Attityder; kärnkraft; avstånd; familjärisering; riskuppfattning;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats utforskar faktorer som påverkar attityden gentemot kärnkraft för gymnasieelever i Östhammar och Uppsala. Till studien har en enkätundersökning samt gruppintervjuer genomförts. LÄS MER

 5. 5. Pedagogernas betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan : Med fokus på lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gisela Renman; Lena Larsson; [2015]
  Nyckelord :lärmiljö; pedagog; matematik;

  Sammanfattning : I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan vilket också är vårt syfte.Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. LÄS MER