Sökning: "c-uppsats lärarprogrammet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden c-uppsats lärarprogrammet.

 1. 1. Expectations on teachers working at a special school with mentally handicapped children

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anncharlotte Pregler; Dag Simmingskiöld; [2011]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; utvecklingsstörning; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Förväntningar på lärare i gymnasiesärskolan, en studie inom ett gymnasieförbund sett ur olika perspektiv. (Expectations on teachers working at a special school with mentally handicapped children A study seen out of different perspectives). LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?

  C-uppsats,

  Författare :Stina Nordlander; [2009]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : GÖTEBORGS UNIVERSITETInstitutionen för pedagogik och didaktikABSTRACTTitel: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?Författare: Stina NordlanderHandledare: Peter KorpExaminator: Roger LjungvallTyp av arbete: C-uppsatsProgram och kurs: Lärarprogrammet, LAU 370 - Examensarbete 15 hp.Antal sidor: 38Datum: 26 maj 2009___________________________________________________________________Inledning:Detta arbete handlar om varför vissa skolor väljer att arbeta med att utöka denfysiska aktiviteten i skolan. LÄS MER

 3. 3. Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen : Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Nadja Edlund; [2008]
  Nyckelord :Multi-culture; the literary view; children’s perceptions; Astrid Lindgren; Mångkultur; litteratur perspektiv; barns formning; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Abstrakt Examinationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i Gävle Titel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen: Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verk Författare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren   Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultur samt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad av utvalda verk författade av Astrid Lindgren. LÄS MER

 4. 4. Att sälja svenska gymnasieutbildningar : En kvalitativ studie av fyra skolledares tankar kring gymnasiemarknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Seth Lindholm; [2007]
  Nyckelord :tjänstemarknadsföring; utbildningstjänster; skolledare;

  Sammanfattning : HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen    Arbetets art:                   C-uppsats, 15 högskolepoäng                                       Lärarprogrammet                                       Bildpedagogik och media 41- 60 p   Titel:                              Att sälja svenska gymnasieutbildningar En kvalitativ studie av fyra skolledares tankar kring gymnasiemarknadsföring.   Författare:                                   Seth Lindholm   Handledare:                   Lars Fager                     Abstract   Undersökningen handlar om hur fyra skolledare från gymnasiet ser på sin marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Vi kan väl träffas och fika : Några muslimska invandrarkvinnors upplevelser av kontakten och samarbetet med svensk skola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Susanne Castro; Birgitta Johansson; [2007]
  Nyckelord :invandrarföräldrar; kontakt; muslim; samarbete; skola;

  Sammanfattning : Institution: Högskolan i HalmstadTitel: Vi kan väl träffas och fika.Några muslimska invandrarkvinnors upplevelser avkontakten och samarbetet med svensk skola.Författare: Susanne Castro & Birgitta JohanssonTyp: C-uppsats. Examensarbete i lärarprogrammet. LÄS MER