Sökning: "c-uppsats lean production"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c-uppsats lean production.

 1. 1. Optimering och balansering av cyklisk produktion : En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tommy Hedlund; Daniel Kvarnlöf; [2016]
  Nyckelord :cyklisk produktion; cyclic scheduling; ELSP; economic lot size problem; produktionsstyrning; schedule leveling; heijunka; lean production;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to present and test an algorithm that gives acceptable solutions in the optimization of a dedicated production line consisting of several machines, with regards of inventory holding cost and available capacity. The aim is also to suggest possible improvements in the practical case that has been used to test the model, which have been made in cooperation with Sandvik Materials Technology and it’s product unit Rock Drill Steel, located in Sandviken, Sweden. LÄS MER

 2. 2. SMART : Implementering av ett leankoncept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Myrzell; Lee Friman; [2013]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; implementering; lean; smart; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Titel: SMART – Implementering av ett leankonceptNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Sara Myrzell & Lee FrimanHandledare: Lars Torsten ErikssonDatum: 2013-05-29Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera implementeringen av ettleankoncept i ett företag. Vi vill öka förståelsen för implementeringens starka och svaga sidoroch undersöka hur denna förändring påverkar personalen. LÄS MER

 3. 3. Extreme Production - Administration Makeover : ur ett informationslogistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Mirva Granlund; Sandra Hjerling; [2007]
  Nyckelord :Extreme; Makeover; Lean Production; Lean Service; Administration; Service Management; Informationslogistik; Extreme; Makeover; Lean Production; Lean Service; Administration; Service Management.;

  Sammanfattning : Extreme Production Makeover™ fångade vårt intresse för en tid sedan, strax innan vi skulle börja skriva vår C-uppsats. Metoden går ut på att under mycket kort tid förändra och effektivisera en produktionslina för att höja produktiviteten. LÄS MER