Sökning: "c-uppsats lingvistik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden c-uppsats lingvistik.

 1. 1. Bildspråk – bokstavligt talat alltså. Ett undersökande arbete inom semiotiken

  C-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Henrik Nilsson; [2008-10-03]
  Nyckelord :Semiotics; sign; symbol;

  Sammanfattning : Under examenskursen har jag studerat bilder som används istället för text. Många oväntade upptäckter och insikter dök upp längs vägen, vilket ibland medförde att jag ändrade fokus. Projektets process kom därför att bli ganska krokig.Från början var jag inne på att skapa språk som bygger på bilder. LÄS MER

 2. 2. Tonala och temporala avvikelser hos svenska inlärare av franska

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Olof Sandgren; [2003]
  Nyckelord :Främmandespråksinlärning; Franska språket; Svenska språket; Intonation; Frasering; Modersmålsbundenhet; Språkinlärning; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag fortsatt den ndersökning av svenska inlärare av franska som påbörjades i min C-uppsats. Avsikten har varit att studera om de språkliga avvikelser från den franska normen som upptäcktes i den förra studien kvarstår även denna gång då studien inte längre gäller vokaldurationer utan istället det tonala förloppet och final förlängning. LÄS MER