Sökning: "c-uppsats mälardalens högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden c-uppsats mälardalens högskola.

 1. 1. Ett IT-konsultföretag och dess relation till kunder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Staffan Hjalmarsson; Jonatan Clemens; [2017]
  Nyckelord :open innovation; led users; toolkits; communities; extrem users; etnografiska studier; technology push; market pull; co-design;

  Sammanfattning : Abstract: Title: An It consulting company and its relationship with customers Level: C-examination Bachelor’s degree in innovation, design and technology. IDT, 15hp. LÄS MER

 2. 2. Subliminal priming : Manipulation till att välja en specifik kulör på plastpåse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Nordberg; [2014]
  Nyckelord :priming; subliminal; elections; bag; color; colour; psychology; nordberg; Rickard; mdh; mälardalen; Eskilstuna; Västerås; sps126; behavioral; behavioral; course; hvv; health; care; welfare; essay; c-essay; advertisement; gender; decision making; gender; advertising; perception; marketing; emotion; technique; Swedish law; colors; people; individuals; plastic bag; popcorn; Vicary; manipulation; specific; business; shop; trend; alcohol; choice; Choosing; decision making; behaviour; priming; subliminal; val; påse; färg; kulör; psykologi; nordberg; rickard; mdh; mälardalen; eskilstuna; västerås; sps126; beteendevetenskap; beteendevetare; kurs; hvv; hälsa; vård; välfärd; uppsats; c-uppsats; colour; advertisement; gender; decision making; kön; reklam; perception; marknadsföring; emotion; metod; svensk lag; färger; människor; individer; plastpåse; påse; popcorn; vicary; manipulation; specifik; affär; shop; trend; alkohol; examen; beteende;

  Sammanfattning : Primad information är lättare tillgängligt i minnet och kan således lättare bli igenkänt. Förutsättningar för priming är bland annat subliminal perception, mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke vanemässigt. Studiens syfte är att få bredare förståelse gällande subliminal primings påverkan. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sofia Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :kommunikation; områdeschef; ledarskap; organisation; samspel;

  Sammanfattning : Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom. LÄS MER

 4. 4. Mattespel för datorn : Analys av digitala läromedel ämnade för matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jon Tejnung; [2011]
  Nyckelord :matematik; pedagogik; it; itk; dator; läromedel; undervisning; datorspel; spel; mjukvara; digital; analys; läromedelsanalys; interaktivitet; multimedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att få mer kunskap om hur digitala läromedel kan främja eleverskunskapsbildning i matematikundervisningen. Denna kvalitativa c-uppsats omfattar två delar. Denförsta delen består i att utveckla ett verktyg för att kunna analysera datorprogram gjorda förmatematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Golfklubben som arbetsplats : C-uppsats i sociologi om Golfklubben som arbetsplats ur de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Per Söderström; [2011]
  Nyckelord :Anställda; ledning; organisationskultur; golfklubben; arbetsplats;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie har som huvudsyfte att försöka förstå golfklubben som arbetsplats ur de anställdas perspektiv. Jag har arbetat hermeneutiskt med avsikten att förstå de anställdas upplevelse av sitt arbete och sin arbetsplats. Uppsatsen bygger på intervjuer av sex anställda på sex golfklubbar i Mellansverige. LÄS MER