Sökning: "c-uppsats mat"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c-uppsats mat.

 1. 1. Från en säker källa? : - En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och mat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Ros; Martina Johansson; [2013]
  Nyckelord :Diskurs; hälsa; experter; makt; ideologi; expertis; mat; trovärdighet; sanning;

  Sammanfattning : Titel: Från en säker källa? -En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och matFörfattare: Malin Ros och Martina JohanssonHandledare: Lena EwertssonExaminator: Ronny SeverinssonTyp av rapport: C-uppsatsÄmne: Medie- och kommunakationsvetenskapSektion: Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad 2012Syfte: Syftet med denna studie är att med ett fokus på trovärdighet och expertis undersöka, beskriva och jämföra tidningsartiklar som berör hälsa och mat.Metod: Kritisk diskursanalys av artiklar ur två svenska tidningarSlutsatser: Journalister använder sig av olika knep, så som experter, statistik, forskning och bilder för att öka trovärdighet för den "sanning" som de vill förmedlaNyckelord: Diskurs, hälsa, experter, makt, ideologi, expertis, mat, trovärdighet, sanning. LÄS MER

 2. 2. "Säg mig vad du äter..." : - mat som symbolbärare och identitetsskapare i Ett öga rött

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Jönsson; [2009]
  Nyckelord :De andra; Orientalism; Postkolonialism; Etnicitet; Identitet; Mat; Ett öga rött; Jonas Hassen; Khemiri; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att i Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött undersöka matens roll som identitetsskapare och kultur- samt symbolbärare, liksom mat som katalysator för känslan av tillhörighet och utanförskap och skapandet av ett "vi och de"-tänkande. Både orientalismen och den postkoloniala teorin bör kunna bidra med fruktbara begrepp att utgå ifrån när det gäller att undersöka identitetsskapande i Ett öga rött. LÄS MER

 3. 3. Relationen- en väg till sammanhang? : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Tova Heiniemi; Sirje Karjel; [2008]
  Nyckelord :Miljöterapi; ungdomar; KASAM; relation; Mat; aktiviteter; utveckling; sammanhag;

  Sammanfattning : ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, Social- och rättsvetenskap Socialt arbete C-uppsats 41-60 p Sammanfattning Relationen - en väg till sammanhang? En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang. 32 sidor. LÄS MER