Sökning: "c-uppsats observation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden c-uppsats observation.

 1. 1. Könsfördelningen i styrelser och dess samband med utdelningsnivån i börsnoterade företag : En kvantitativ studie utförd på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mathias Ehrlin; Elvira Estmyr; [2017]
  Nyckelord :Dividend; Dividend level; Company; Proportion of Women; Board; Board of directors; Sweden; Listed companies; Board-specific factors; Firm-specific factors; Board composition; Utdelningsnivå; företag; andel kvinnor; styrelse; Sverige; börsnoterade företag; styrelsespecifika faktorer; företagsspecifika faktorer; styrelsens sammansättning;

  Sammanfattning : Titel: “Könsfördelningen i styrelser och dess samband med utdelningsnivån i börsnoterade företag, En kvantitativ studie utförd på svenska börsnoterade företag” Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Mathias Ehrlin och Elvira Estmyr Handledare: Peter Lindberg Datum: 2017 - September Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om utdelningsnivån har något samband med andelen kvinnor i börsnoterade företags styrelser och om utdelningsnivån visar samband med andra faktorer däribland företagsspecifika- och styrelsespecifika variabler. Inom tidigare forskning är det flertalet företagsspecifika faktorer som visat sig ha ett samband med utdelningsnivån. LÄS MER

 2. 2. Att styra med företagskultur : Ur en daglig verksamhets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Therese Grannas; Linda Jonsson; [2013]
  Nyckelord :starka företagskulturer; dagligverksamhet; styrmedel; människosyn; värderingar; kommunikation;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Att styra med företagskultur – ur ett dagligt perspektivNivå:C- uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Therese Grannas & Linda JonssonHandledare:Stig Sörling & Tomas KällquistDatum:2013 – juniSyfte och problemformulering:I litteraturen finns ett starkt löfte om hur starka företagskulturer kan bidra till företags framgångar. Det finns en brist på empirisk forskning som påvisar hur styrmedlet kan användas för att styra en daglig verksamhet. LÄS MER

 3. 3. ORTENS STÖRSTA ARBETSGIVARE : - BEHÖVS DET EN FÖRÄNDRING?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :MALIN STRÖM; EMMELIE ERIKSSON; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; Företagskultur; Teamledare; Agent; Grupper; Kultur; Ekonomi;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitle:The town's largest employers, is there a need to exchange?Level:Final assignment for Bachelor Degree in Business AdministrationAuthor:Emmelie Eriksson, Malin StrömSupervisor:Lars EkstrandDate:2012 – JuneAim:Gain a deeper understanding of the topic corporate cultureGet an understanding as to how corporate culture influences the daily operationsPossibly be able to help with any concrete to help the investigated company toimprove its corporate cultureMethod:Data collected through both quantitative and qualitative surveys in the form of aquestionnaire answered by 71 people, three interviews with the employees with leading rolesat the investigated company and an observation. The material is analyzed with a hermeneuticsapproach, which means that we have assumed facts and then built our work on trying to findan understanding and to draw our own conclusions based on the perspective that we found. LÄS MER

 4. 4. Roligt eller lärorikt? : En studie om barns attityder till spel i skola och hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Hanna Sandberg; [2011]
  Nyckelord :Children; digital games; edutainment; entertaining games; Digitala spel; barn; inlärningsspel; underhållningsspel;

  Sammanfattning : This report investigates digital games with focus on differences and similarities between children’s point of view when it comes to games focusing on learning compared to those focusing on entertainment. The approached group was children, 7 years old. LÄS MER

 5. 5. Att upptäcka ett företag och dess omvärld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Wahlberg; [2011]
  Nyckelord :SWOT analys; MIO modellen; affärsidé; affärsutveckling; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Titel:Att upptäcka ett företag och dess omvärld Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Wahlberg Handledare:Lars Torsten Eriksson Datum: Juni 2011 Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva företaget A-assistans Leimir AB och undersöka vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget behöver ta hänsyn till i sin framtidsplanering. Metod: Studien bygger på en deduktiv ansats och utgör en fallstudie där datainsamling i huvudsak skett genom intervjuer med företagets VD samt enkäter riktade till företagets tjänstemän. LÄS MER