Sökning: "c-uppsats organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c-uppsats organisationskultur.

 1. 1. Med bedömning i centrum : En kvalitativ studie av assessment center som rekryteringsmetod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bratel; Theodora Malmström; [2015]
  Nyckelord :assessment center; rekrytering; bedömning; organisationskultur;

  Sammanfattning : Följande C-uppsats är skriven vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och omfattar 15 högskolepoäng. Studien behandlar motivering av olika komponenter av assessment center i rekryteringsprocessen för företag inom IT- och managementkonsultbranschen. LÄS MER

 2. 2. Employer branding : En studie av “The Employer Brand Mix

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hannan Mohammed Serag; [2014]
  Nyckelord :Employer Brand; arbetsgivarvarumärke; image; organisationskultur;

  Sammanfattning : AbstractTitel:Employer Branding: En studie av “The Employer Brand Mix”Nivå:C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Hannan Mohammed SeragHandledare:Jens Eklinder Frick & Jonas MolinDatum:2014Bakgrund & syfte:Allt fler företag konkurrerar med varandra för att attrahera ochbehålla rätt personal. Det resulterar i att företag börja rikta sitt fokus på sinanuvarande och potentiella medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Torsbergsandan : Kultur och motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alp Suleyman; Huang Ronnie; [2013]
  Nyckelord :Organisationskultur; ledarskap; motivation; utveckling och mål;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Torsbergsandan – Kultur och motivationNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Suleyman Alp och Ronnie HuangHandledare: Lars EkstrandDatum: April 2013Syfte: Med denna studie vill vi få en ökad förståelse för hur ledare kan motivera sinamedarbetare för att skapa en starkare organisationskultur.Metod: De tre metoder som vi har använt oss av i vår uppsats är kvalitativ metod,hermeneutisk metod samt deduktiv metod. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation genom policys och visioner. : En fallstudie av kunskapsföretaget Centrum för flexibelt lärande (CFL).

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Bcheri; [2013]
  Nyckelord :organisationskultur; policys; information; Alvesson; identitet;

  Sammanfattning : AbstraktMKV C/VT 2013Handledare: Mats Hyvonen/ Examinator/Eva Ekstrand/ Författare: Johanna BcheriTitel: Kommunikation genom policys och visioner. En fallstudie av kunskapsföretaget Centrum för flexibelt lärande (CFL). LÄS MER

 5. 5. Balansens betydelse mellan struktur och frihet för ett kompetent ledarskap : En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet.

  Kandidat-uppsats, ; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Samuel Karlsson; Olof Wallin; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; struktur; frihet; balans; organisationskultur; hälsa; människosyn;

  Sammanfattning : Karlsson, S., Wallin, O. (2012) Balansens betydelse mellan struktur och frihet för organisationer. En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet. LÄS MER