Sökning: "c-uppsats pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden c-uppsats pedagogik.

 1. 1. Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Aron Gunta; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. LÄS MER

 2. 2. Motivation till naturkunskap : En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Ida Quvang; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Intresse; Naturkunskap; Naturvetenskap; Lärande; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. LÄS MER

 3. 3. Pedagogernas betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan : Med fokus på lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gisela Renman; Lena Larsson; [2015]
  Nyckelord :lärmiljö; pedagog; matematik;

  Sammanfattning : I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan vilket också är vårt syfte.Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 4. 4. Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Kristiansen; [2015]
  Nyckelord :Läroprocess; dyslexi; fenomenografi; hinder; möjligheter; student; läs- och skrivsvårigheter dyslexi.;

  Sammanfattning : Abstrakt Kristiansen, A. (2010). Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess. C-uppsats i pedagogik. LÄS MER

 5. 5. En auteurstudie av ljus- och iscensättningar i Gregg Arakis The Living End, Nowhere och Mysterious Skin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Nordin Sundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om ljus- och iscensättningar i delar av tre filmer av regissören Gregg Araki. Syftet med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som queerfilmsskapare använder ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. LÄS MER