Sökning: "c-uppsats samhällsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden c-uppsats samhällsvetenskap.

 1. 1. För dem som varit där : En jungiansk analys av förståelsen i efterhand av starka andliga upplevelser i samband med en livskris hos en person som var kristen respektive ateist innan livskrisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Doveson; [2022]
  Nyckelord :Religion; Andlighet; Jung; Jungiansk psykologi; Livskris; Identitet; Individuation;

  Sammanfattning : Doveson, Jenny (2022). För dem som varit där. En jungiansk analys av förståelsen i efterhand av starka andliga upplevelser i samband med en livskris hos en person som var kristen respektive ateist innan livskrisen: C-uppsats, religionsvetenskap. Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Uppfattad korruption & ekonomiska regleringar : En kvantitativ C-uppsats

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Axel Laakso; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to explore the problem area of perceived corruption and its relationship with economic regulations based on a regulation index. The purpose of the study is to explore whether a countries regulations on the economic market have a correlation with the perceived corruption, and whether this correlation exists over time. LÄS MER

 3. 3. Förtroendeuppdragets uppdragsgivare : Hur ser relationen ut mellan kommunalt folkvalda och dess väljare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Sjögren; [2018]
  Nyckelord :kommun; politik; principal-agentteori; PA-teori; folkvald; förtroendevald; fullmäktige; fullmäktigeledamot; fallstudie; statsvetenskap; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay (C-uppsats) is to study the role of being a municipal, local elected official. The essay is built around two independent case studies. The first case study concentrate on Säffle kommun (Säffle municipality) and the second on Eda kommun (Eda municipality). LÄS MER

 4. 4. Motivation till naturkunskap : En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Ida Quvang; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Intresse; Naturkunskap; Naturvetenskap; Lärande; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. LÄS MER

 5. 5. Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Sahlin; Matilda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. LÄS MER