Sökning: "c-uppsats skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden c-uppsats skolan.

 1. 1. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER

 2. 2. Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Aron Gunta; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. LÄS MER

 3. 3. Serier i skolan : En C-uppsats i bildpedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Olof Falk; Löfgren Michael; [2015]
  Nyckelord :Serier; bildpedagogik; bildundervisning; populärkultur; högstadiet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Vår uppsats har som syfte att undersöka möjligheterna för och effekterna att använda sig av serier som undervisningsmedel inom bildpedagogiken. För att skapa oss en bild av detta valde vi att söka svar på hur skolväsendet traditionellt betraktat tecknade serier och annan populärkultur och jämföra detta med lärare och elevers syn på populärkultur och serier idag. LÄS MER

 4. 4. Drama som pedagogisk metod i undervisningen : En intervjustudie i tre olika praktiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Carlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : C-uppsats: ”Drama som pedagogisk metod i undervisningen.” Författare: Linnea Carlsson. Lärosäte: Högskolan i Gävle. Skriven: 2015 – 02 – 19Denna studie undersöker lärare och pedagogers syn på drama som metod i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Vad hjälper, vad stjälper? En kvalitativ studie av faktorer som formar en flerspråkig persons identitet och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Karin Winqvist; [2014-07-01]
  Nyckelord :flerspråkighet; dentitet skonstruktion ; välbefinnande;

  Sammanfattning : C-uppsats, SSA136, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Ann-Christin Randahl.... LÄS MER