Sökning: "c-uppsats sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden c-uppsats sociala medier.

 1. 1. Svenska konsumenters syn på sötnings-relaterad Front-of-package labeling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Ekstrand; Jasmine Wiberg; [2019]
  Nyckelord :FOP; WTP; Labeling; Purchasing behavior; Health claim; Nutrition claim;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En studie om hur Front-of-packaging påverkar konsumenters attityder. Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi. Författare: Alexandra Ekstrand och Jasmine Wiberg. Handledare: Jonas Kågström och Benny Berggren. LÄS MER

 2. 2. Välja rätt marknadsföringsstrategi på sociala medier : En studie om hur konsumenters attityder påverkas av olika marknadsföringsstrategier på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Johnson; Tim Prasertsri; [2018]
  Nyckelord :Social media marketing; influencer marketing; influencer; Instagram; restaurangbranschen; tvåstegshypotesen; message sidedness; konsumentattityder;

  Sammanfattning : Title: Choosing the right marketing strategy on social media: A study on how restaurants affect consumer attitudes through different types of marketing on Instagram. Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Authors: Tim Prasertsri, Jakob Johnson Supervisor: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Date: 2018 - 05 Aim: The purpose of this study is to understand which marketing strategy that is most effective for restaurants on social media. LÄS MER

 3. 3. ”Kritik till allmän beskådan” : En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Gustafsson; Emma Smyth; [2018]
  Nyckelord :Social media; service recovery; marketing; word-of-mouth; WOM; eWOM; Sociala medier; service recovery; marknadsföring; word-of-mouth; WOM; eWOM;

  Sammanfattning :     Titel: Kritik till allmän beskådan - En kvalitativ studie om service recovery på sociala medier Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Cornelia Gustafsson och Emma Smyth Handledare: Akmal Hyder Datum: 2018 - maj Syfte: Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur service recovery på sociala medier skiljer sig åt i jämförelse med traditionell service recovery som sker fysiskt på plats.   Metod: Studien antog en induktiv ansats och genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. "En personalstyrka som går på knäna" : - En kvalitativ studie om betydande faktorer i sjuksköterskeyrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Jans; Elize Nilsson; [2016]
  Nyckelord :nurses; attractive work; leadership; factors.; sjuksköterskor; attraktivt arbete; ledarskap; faktorer.;

  Sammanfattning : I sjukhuskorridorerna står flera rum tomma och operationssalar används inte fullt ut. Anledningen är inte att medborgarna blivit friskare, inte heller är det ekonomin som är huvudorsaken, skälet är bristen på sjuksköterskor1. LÄS MER

 5. 5. Produktexponering på sociala medier : En studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Lund; Maya Sundlöf; [2015]
  Nyckelord :Social media; celebrity endorsement; blog; Snapchat; trademarks; default effect; personal branding; Sociala medier; celebrity endorsement; blogg; Snapchat; varumärke; defaulteffekt; personal branding;

  Sammanfattning : Titel: Produktexponering på sociala medier - en studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Maya Sundlöf och Malin LundHandledare: Jonas KågströmDatum: 2015 Syfte: Vårt syfte är att undersöka om konsumenters inköpsbeslut och val av varumärke påverkas av exponering av produkter på bloggar respektive Snapchat. LÄS MER