Sökning: "c-uppsats sociologi ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden c-uppsats sociologi ledarskap.

 1. 1. Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Sahlin; Matilda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Lena Jadekrantz; Charlotta Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Organisation; Ledarskap; Människosyn; Motivation; Coaching;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektorFörfattare: Charlotta Nilsson och Lena JadekrantzHandledare: Feresteh AhmadiExaminator: Peter ÖbergTyp av arbete: Kvalitativ C-uppsats i SociologiPeriod: VT 2008Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att se om ett coachande förhållningssätt kan påverka den enskilde individens och arbetsgruppens motivation, effektivitet och produktivitet. Utöver detta syftar studien till att studera om ledaren är medveten om hur dennes val av beteende kan påverka nivån på medarbetares motivation, effektivitet och produktivitet samt om det finns skillnader och likheter mellan offentlig och privat sektor. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag och verklighet : En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Daniel Skoog; Charlotta Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Uppdragsbeskrivning; ledarskap; chefskap; roll; agerande;

  Sammanfattning : Lindblom, C. och Skoog, D. (2008) Uppdrag och verklighet - En studie omuppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet.C-uppsats i sociologi. LÄS MER