Sökning: "c-uppsats sociologi"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden c-uppsats sociologi.

 1. 16. Uppdrag och verklighet : En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Daniel Skoog; Charlotta Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Uppdragsbeskrivning; ledarskap; chefskap; roll; agerande;

  Sammanfattning : Lindblom, C. och Skoog, D. (2008) Uppdrag och verklighet - En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet. C-uppsats i sociologi. LÄS MER

 2. 17. Festmetoden - att formulera budskap kring alkohol

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Vlad Tanase; Isabelle Jönsson; [2007]
  Nyckelord :Kommunikation; Hälsokommunikation; Hälsokampanj; Alkoholkampanj; Alkohol; Public relations; Health communication; Budskapsformulering; Planerad kommunikation; Strategisk kommunikation; PR; Message design; Health message; Hälsobudskap; Kampanjbudskap; Övertalning; Attitydförändring; Beteendeförändring; Festmetoden; Alkoholkommitén; Interaktivitet; Interaktiva medier; IKT; Interaktiv hälsokommunikation; Skrämselbudskap; Skrämselkampanj; Fear appeal; Social marknadsföring; Vi-känsla; Retorikanalys; Retorisk analys; Sociology; Sociologi; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Isabelle Jönsson, Vlad Tanase Titel: Festmetoden - Att formulera budskap kring alkohol. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsat's Handledare: Ingrid Höjerback Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Sammanfattning: Problem och syfte: I dagen's samhälle har hälsokommunikation kommit att bli ett stort ämne där man försöker få människor att ändra sina levnadsvanor inom olika områden så som bra kosthållning, träning och hälsa, rökning samt alkohol och droger. LÄS MER

 3. 18. Att höra till på högskolan: om hörselskadades inställning till högskolestudier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jennie Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :hörselskada; studier; universitet; högskolestudier; copingstrategier; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i sociologi handlar om hur studenter som har en hörselskada upplever sina högskolestudier. Andelen hörselskadade elever som går vidare till högskolestudier är markant mindre jämfört med hörande elever. LÄS MER

 4. 19. Förstagångsväljare i Karlskrona kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Wille Kyrk & Daniel Persson; [2006]
  Nyckelord :Förstagångsväljare; påverkan; socialisation;

  Sammanfattning : Denna C – uppsats i sociologi syftar till att undersöka varifrån förstagångsväljare får sin påverkan till ett ställningstagande inför riksdagsvalet år 2006. Studien belyser även förstagångsväljarnas syn på vikten av att rösta. LÄS MER

 5. 20. Nebahat Akkoc- en röst till de kurdiska kvinnor som aldrig vågat tala

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Aydogan Zelal och Breznica Shoipe; [2006]
  Nyckelord :Akkoc Nebahat; socialisation; kön; identitet; jagmedvetande; roll; kurd; norm; värdering; kvinna.;

  Sammanfattning : Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Nebahat Akkoc Författare: Shoipe Breznica, Zelal Aydogan Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Det turkiska samhället är ett starkt legitimerat samhälle som är svårt att förändra, speciellt för en etnisk minoritets kvinna. Nebahat Akkoc har bevisat motsatsen. LÄS MER