Sökning: "c-uppsats statistik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden c-uppsats statistik.

 1. 1. Logotypers exklusivitet : En kvantitativ studie om hur logotypens färg och typsnitt påverkar konsumentens uppfattade exklusivitet av ett varumärke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Louise Lindbäck; Anton Sjööblom Zellman; [2019]
  Nyckelord :Exklusivitet; Typsnittsformat; Färger; Logotyper; Varumärken.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Färg och typsnitts påverkan på logotypers exklusivitet. Författare: Anton Sjööblom Zellman & Louise Lindbäck. Kurs: C-uppsats, Examensarbete i Företagsekonomi. Huvudområde: Företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]
  Nyckelord :eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

  Sammanfattning : Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM. LÄS MER

 3. 3. CSR-rapportering inom banksektorn : En jämförande innehållsanalys av hållbarhetsrapportering hos banker i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magdalena Clarenmark; Ylva Wallström; [2016]
  Nyckelord :CSR; CSR-rapportering; god rapporteringssed; Danmark; Sverige;

  Sammanfattning : Titel: CSR-rapportering inom banksektorn - En jämförande innehållsanalys av hållbarhetsrapporteringen hos banker i Sverige och Danmark Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Magdalena Clarenmark och Ylva Wallström Handledare: Arne Fagerström Datum: 2016 – januariSyfte: Studiens syfte är att jämföra frivillig CSR-rapportering hos svenska banker och reglerad CSR-rapportering hos danska banker, samt beskriva hur dessa skiljer sig åt med avseende på begreppet god rapporteringssed, som konstrueras i denna studie.Metod: Denna studie är kvantitativ med en deduktiv ansats, samt longitudinell och tvärkulturell. LÄS MER

 4. 4. Optimization of 3D Game Models : A qualitative research study in Unreal Development Kit

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Laura Lohikoski - Håkansson; Elin Rudén; [2013]
  Nyckelord :3D graphics; game performance; graphic optimization; 3D models; 3D-grafik; spelprestanda; grafisk optimering; 3D-modeller;

  Sammanfattning : Our goal with this study is to examine how much optimization of 3D game models can affect the overall performance of a game. After a previous pilot study we decided on use a method where we worked with a 3D scene which was made earlier unconnected to this study. LÄS MER

 5. 5. Återvändarna : en undersökning av hur det svenska samhället påverkades av återvändande emigranter 1860-1940

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anders Blidberg; [2013]
  Nyckelord :Återvändare emigration Glimåkra frikyrkor nykterhetsrörelse Amerika USA historia c-uppsats lokalsamhället statistik amerikasvenskar svenskamerikaner demokrati samhälle;

  Sammanfattning : Between 1860 and 1940 approximately 1,1 million Swedish citizens emigrated to North America. But over 200 000 of them returned to Sweden. In this essay I have tried to estimate the impact of these people on the Swedish society. LÄS MER