Sökning: "c-uppsats stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden c-uppsats stockholms universitet.

 1. 1. Undersökning av kognitiva effekter av flerspråkighet : Skillnader i minneskapaciteten mellan enspråkiga och flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Silvia Steifo; Burcin Mutlu; [2021]
  Nyckelord :Enspråkighet; flerspråkighet; minneskapacitet; korttidsminne; primacy recency effekt; associering;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats undersöker korttidsminnets kapacitet hos enspråkiga och flerspråkiga ungdomar. Studiens syfte är att undersöka om det finns en skillnad i korttidsminnet mellan enspråkiga och flerspråkiga. Denna c-uppsats är en kvantitativ studie som använder ett minnestest som datainsamlingsmetod vilket utgår från free recall metoden. LÄS MER

 2. 2. Författare från den afrikanska kontinenten i pressen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jonas Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Kulturjournalistik; svensk press; Afrika;

  Sammanfattning : Abstract Denna C-uppsats i journalistik heter Författare från den afrikanska kontinenten i pressen – framställning under 2012 och 2013 och är skriven av Jonas Carlsson. Det har funnits en debatt inom media om hur kulturutövare från Afrika framställs i media. LÄS MER

 3. 3. Den homogena redaktionen : En fallstudie av en redaktion och dess syn på mångfald och journalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Carl Lindberg; [2014]
  Nyckelord :mångfald; journalistkår; redaktion; medieskugga; public journalism; förort; integration; diversity;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker den svenska journalistkårens brist på mångfald. Den forskningsmetod som används är kvalitativ. I arbetet genomförs en fallstudie av en redaktion där samtliga reportrar och även chefredaktören samt Vd:n för Direktpress Stockholm intervjuas. LÄS MER

 4. 4. CCTV och Al Jazeera : Likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Marta Kaszuba; Strid Hanna; [2013]
  Nyckelord :Al Jazeera English; CCTV; likheter; skillnader; internationell; nyhetssändning;

  Sammanfattning : Stockholms Universitet, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikation JMK, Karlavägen 104 Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM Tel: 08-16 20 00 Titel: CCTV och Al Jazeera – likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen   Title: CCTV and Al Jazeera –similarities and differences in the international news programs Författare: Hanna Strid, hanna.strid@gmail. LÄS MER

 5. 5. Påverkar familjestrukturen barns deltagande i fritidsaktiviteter? : En kvantitativ studie om barns deltagande i vuxenledda fritidsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Dahlqvist; Sofie Dämfors; [2013]
  Nyckelord :C-uppsats; kvantitativ; vuxenledda fritidsaktiviteter; idrott; familjestruktur; barns könstillhörighet; barns ålder; ekonomi; lön; klass.;

  Sammanfattning : Barns deltagande i fritidsaktiviteter har kopplats till ett antal positiva effekter och en givande fritid är en av barnens rättigheter. Frågan är om barn från olika familjestrukturer har samma möjligheter att delta och kan barns möjligheter till deltagande påverkas av föräldrarnas och barnens könstillhörighet. LÄS MER