Sökning: "c-uppsats stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden c-uppsats stockholms universitet.

 1. 1. Författare från den afrikanska kontinenten i pressen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jonas Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Kulturjournalistik; svensk press; Afrika;

  Sammanfattning : AbstractDenna C-uppsats i journalistik heter Författare från den afrikanska kontinenten i pressen – framställning under 2012 och 2013 och är skriven av Jonas Carlsson.Det har funnits en debatt inom media om hur kulturutövare från Afrika framställs i media. LÄS MER

 2. 2. Den homogena redaktionen : En fallstudie av en redaktion och dess syn på mångfald och journalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Carl Lindberg; [2014]
  Nyckelord :mångfald; journalistkår; redaktion; medieskugga; public journalism; förort; integration; diversity;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker den svenska journalistkårens brist på mångfald. Den forskningsmetod som används är kvalitativ. I arbetet genomförs en fallstudie av en redaktion där samtliga reportrar och även chefredaktören samt Vd:n för Direktpress Stockholm intervjuas. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju ett antal journalister som har ringt och sagt upp bekantskapen för alltid” : Fem journalister om hur det är att granska andra journalister

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frick Johan; [2013]
  Nyckelord :Mediegranskning; journalistik;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap redovisas resultatet av fem kvalitativa intervjuer. De intervjuade är fem yrkesverksamma granskande journalister. Syftet är att med utgångspunkt i deras tankevärld nå förståelse om hur det är att som journalist granska andra journalisters arbete. LÄS MER

 4. 4. CCTV och Al Jazeera : Likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Marta Kaszuba; Strid Hanna; [2013]
  Nyckelord :Al Jazeera English; CCTV; likheter; skillnader; internationell; nyhetssändning;

  Sammanfattning : Stockholms Universitet, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikationJMK, Karlavägen 104Box 27 861, 115 93 STOCKHOLMTel: 08-16 20 00Titel: CCTV och Al Jazeera – likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen Title: CCTV and Al Jazeera –similarities and differences in the international news programsFörfattare: Hanna Strid, [email protected] LÄS MER

 5. 5. ”Feral rats” : – en analys av rätten att definiera händelser, i BBC:s bevakning av upploppen i England 2011 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Heyman; [2013]
  Nyckelord :England riots; primary definer; secondary definer; 2011; right to define; representation; BBC; C-thesis; bachelor s thesis; upplopp; England; 2011; BBC; representation; c-uppsats; definition; nyhetshändelser; definitionsrätt;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats analyserar genom kvalitativt innehållsanalytiska metoder utvalda delar av BBC:s bevakning av upploppen i England i augusti 2011. Metodmodellen är egenkonstruerad, men använder element ur kritisk diskursanalys (CDA, Faircloughs tillämpningar), samt delar av de metodverktyg som tas upp i Selby och Cowderys metodhandbok How to Study Television. LÄS MER