Sökning: "c-uppsats stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden c-uppsats stockholms universitet.

 1. 1. Undersökning av kognitiva effekter av flerspråkighet : Skillnader i minneskapaciteten mellan enspråkiga och flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Silvia Steifo; Burcin Mutlu; [2021]
  Nyckelord :Enspråkighet; flerspråkighet; minneskapacitet; korttidsminne; primacy recency effekt; associering;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats undersöker korttidsminnets kapacitet hos enspråkiga och flerspråkiga ungdomar. Studiens syfte är att undersöka om det finns en skillnad i korttidsminnet mellan enspråkiga och flerspråkiga. Denna c-uppsats är en kvantitativ studie som använder ett minnestest som datainsamlingsmetod vilket utgår från free recall metoden. LÄS MER

 2. 2. Författare från den afrikanska kontinenten i pressen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jonas Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Kulturjournalistik; svensk press; Afrika;

  Sammanfattning : AbstractDenna C-uppsats i journalistik heter Författare från den afrikanska kontinenten i pressen – framställning under 2012 och 2013 och är skriven av Jonas Carlsson.Det har funnits en debatt inom media om hur kulturutövare från Afrika framställs i media. LÄS MER

 3. 3. Den homogena redaktionen : En fallstudie av en redaktion och dess syn på mångfald och journalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Carl Lindberg; [2014]
  Nyckelord :mångfald; journalistkår; redaktion; medieskugga; public journalism; förort; integration; diversity;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker den svenska journalistkårens brist på mångfald. Den forskningsmetod som används är kvalitativ. I arbetet genomförs en fallstudie av en redaktion där samtliga reportrar och även chefredaktören samt Vd:n för Direktpress Stockholm intervjuas. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju ett antal journalister som har ringt och sagt upp bekantskapen för alltid” : Fem journalister om hur det är att granska andra journalister

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frick Johan; [2013]
  Nyckelord :Mediegranskning; journalistik;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap redovisas resultatet av fem kvalitativa intervjuer. De intervjuade är fem yrkesverksamma granskande journalister. Syftet är att med utgångspunkt i deras tankevärld nå förståelse om hur det är att som journalist granska andra journalisters arbete. LÄS MER

 5. 5. CCTV och Al Jazeera : Likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Marta Kaszuba; Strid Hanna; [2013]
  Nyckelord :Al Jazeera English; CCTV; likheter; skillnader; internationell; nyhetssändning;

  Sammanfattning : Stockholms Universitet, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikationJMK, Karlavägen 104Box 27 861, 115 93 STOCKHOLMTel: 08-16 20 00Titel: CCTV och Al Jazeera – likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen Title: CCTV and Al Jazeera –similarities and differences in the international news programsFörfattare: Hanna Strid, [email protected] LÄS MER