Sökning: "c-uppsats vad är hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden c-uppsats vad är hälsa.

 1. 1. SOCIAL ISOLERING En kvalitativ studie kring social isolering bland ungdomar och hur socialarbetare arbetar för att avhjälpa detta

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kalle Dahlberg; Jenny Moëll; [2015]
  Nyckelord :Social isolering; Ungdomar; Socialarbetare; Utanförskap; Isolering; Samhällsproblem;

  Sammanfattning : I vår c-uppsats undersöker vi hur socialarbetare arbetar med fenomenet social isolering bland ungdomar. Studien utgår från en kvalitativ ansats och vi använder oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur arbetet med social isolering bland ungdomar bedrivs idag, samt vad som ligger till grund för social isolering bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Bergh; [2015]
  Nyckelord :Empowerment; LSS; Pict-O-Stat; Quantitative method; Qualitative method;

  Sammanfattning : Vikten av barns och ungdomars delaktighet är centralt i samhällsinsatser och forskning, samtidigt som avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram. Syftet med denna c-uppsats har varit att genomföra en undersökning av intellektuellt funktionsnedsatta barns och ungdomars upplevelser av social delaktighet utifrån deras perspektiv, dvs. LÄS MER

 3. 3. Jobbcoaching eller jobb/coaching? : Ett ambivalent uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Nilsson; Theresia Klasson; [2014]
  Nyckelord :jobbcoach; arbetssökande; interaktionsritualer; motiverande samtal; motionellt arbete;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi undersökt jobbcoachers upplevelse av interaktionen med arbetssökande och hur de sociala omständigheterna påverkar jobbcoachens arbetssituation. Denna socialpsykologiska studie problematiserar interaktionen mellan jobbcoacher och arbetssökande och hur dessa möten påverkar jobbcoachen. LÄS MER

 4. 4. Talängslan hos högskolestudenter : en studie av hur högskolestudenter med talängslan upplever att hälsan och studierna påverkas av detta.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Malin Henriksson; [2012]
  Nyckelord :talängslan; tala inför publik; upplevelser; student; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Henriksson, Malin (2012). Talängslan hos högskolestudenter. En studie av hur högskolestudenter med talängslan upplever att hälsan och studierna påverkas av detta. C-uppsats i Folkhälsovetenskap. LÄS MER

 5. 5. Balansens betydelse mellan struktur och frihet för ett kompetent ledarskap : En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet.

  Kandidat-uppsats, ; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Samuel Karlsson; Olof Wallin; [2012]
  Nyckelord :Ledarskap; struktur; frihet; balans; organisationskultur; hälsa; människosyn;

  Sammanfattning : Karlsson, S., Wallin, O. (2012) Balansens betydelse mellan struktur och frihet för organisationer. En kvalitativ studie beträffande tre ledares uppfattningar om fenomenet. LÄS MER