Sökning: "cable car"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden cable car.

 1. 1. Modeling, Simulation, and Injection of Camera Images/Video to Automotive Embedded ECU : Image Injection Solution for Hardware-in-the-Loop Testing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Anton Lind; [2023]
  Nyckelord :ADAS; AD; ADS; HIL; Hardware in the loop; Hardware-in-the-loop; ECU; VCU; Automotive; Embedded; System; Systems; Camera; Image; Video; Injection; FPGA; MPSoC; Vivado; Vitis; VHDL; Volvo; Cars; FMC; HPC; LPC; MIPI CSI2; GMSL2; AMBA AXI4; Xilinx; RTL; Implementation; Synthesis; Intelectual Property; IP; Vehicle computing unit; Electronic control unit; TEB0911; TEF0007; TEF0010; CSI2 Tx; CSI2 Tx Subsystem; Zynq; SerDes; AXI4; AXI4-Lite; Programmable Logic; PL; Processor System; PS; C; C ; Video test pattern generator; VTPG; Axi traffic generator; ATG; Ultrascale ; Virtual input output; VIO; Integrated logic analyzer; ILA; Interface Unit;

  Sammanfattning : Testing, verification and validation of sensors, components and systems is vital in the early-stage development of new cars with computer-in-the-car architecture. This can be done with the help of the existing technique, hardware-in-the-loop (HIL) testing which, in the close loop testing case, consists of four main parts: Real-Time Simulation Platform, Sensor Simulation PC, Interface Unit (IU), and unit under test which is, for instance, a Vehicle Computing Unit (VCU). LÄS MER

 2. 2. Kabelavlastningskoncept till EV-snabbladdare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Alexander Olsson; Karl Andersson; [2023]
  Nyckelord :EV-fast charger; Electric vehicle; Concept; Charger; Snabbladdare; Elbil; Koncept; Detaljutveckling; Laddstolpe;

  Sammanfattning : Elbilar blir mer och mer populära i samhället och bredvid traditionella bensinstationer står laddstolpar för att förse elbilar med energi. Dover Fueling Solutions (DFS) har under många år levererat bränslelösningar till kunder över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Browser Based Remote Control of Raspberry Pi enabled RC Car

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Theodor Le Brasseur; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a variety of network technologies with different uses. Technologies such as WiFi and Ethernet are often used in for example home networks. Technologies such as Starlink make it possible to access the internet with high bandwidth and low latency globally. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjligheter att förse en kundparkering med laddstationer för elbilar

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Simo Ouallou; Steven Yakob; [2021]
  Nyckelord :Laddbara fordon; klimatmål;

  Sammanfattning : För att nå klimatmålet och minska koldioxidutsläppen har elektrifiering av transport och försäljning av laddbara fordon ökat snabbt de senaste åren. För att möta utvecklingen måste en tillgänglig laddinfrastruktur förberedas. LÄS MER

 5. 5. Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems : A Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :András Borhidai; [2019]
  Nyckelord :urban gondola lift; cable car; life cycle cost calculation; spare part; wear part; reserve part;

  Sammanfattning : Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. LÄS MER