Sökning: "cadet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet cadet.

 1. 1. DEN TUNNA FRÄMSTA LINJEN : Ger arméns markstridsförband sina minst erfarna yrkesofficerare förutsättningar för att lyckas och utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Olof Holmberg; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; officer; specialist; other ranks; work situation; organization; skill acquisition; settings; officer academy; cadet college; military education; Swedish Defense University; Land Warfare Centre; Försvarsmakten; officer; specialistofficer; yrkesofficer; arbetssituation; organisation; kompetensutveckling; förutsättningar; officersutbildning; Officersprogrammet; Specialistofficersutbildningen; Försvarshögskolan; Markstridsskolan;

  Sammanfattning : Utvecklingen av yrkesofficersutbildningen, och de militära skolorna, är ständigt pågående för att möta Försvarsmaktens föränderliga behov. De senaste åren har förändringen skett i snabb takt och i stor omfattning. LÄS MER

 2. 2. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 3. 3. Sjövärnskåren - Offer för byråkrati eller ovilja att anpassa sig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Sjövärnskåren; SVK; Försvarsmakten; FM; Sjövärnsposten; Motståndskraft; Värnkraft; Frivilliga försvarsorganisationer; FFO; Offentlig-privat samverkan; OPS; Byråkrati; Konstruktivism; Identitet; Intresse; Regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Sea Cadet Corps (Sjövärnskåren / SVK) is a unique voluntary organisation with potential to greatly contribute to the Swedish society in times of crisis. The unique feature of SVK being the only voluntary organisation in Sweden that operates in the maritime domain, does not come without problems. LÄS MER

 4. 4. En ungdomsverksamhet för marinen : En studie av hur Sjövärnskårens ungdomsverksamhet bidrar till marinens personalförsörjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Bergström; David Stocke; [2020]
  Nyckelord :sea cadet corps; youth activity; Navy; personnel provision; Sjövärnskåren; ungdomsverksamhet; marinen; personalförsörjning;

  Sammanfattning : Rekrytering till flottan har alltid varit en utmaning. Sedan Gustav Vasa grundlade svenska flottan 1522 så har målet varit att rekryteringen ska ske på frivillig bas. Sedan 1930-talet har Sjövärnskåren genomfört utbildning av ungdomar som syftar till att förbereda dem för ett yrke inom marinen. LÄS MER

 5. 5. Vem skall fylla uniformen? : Generation Officer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Arklöf Grande; Anders Werner; [2020]
  Nyckelord :Attraction; organization; generation; organizational power; purposefulness; responsibility; leadership; stimulation; development; communication; security; belonging cadet; officer.; Attrahera; organisation; generationer; styrform; meningsfullhet; ansvar; ledarskap; stimulans; utveckling; kommunikation; trygghet; tillhörighet; kadett; officer;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces must double its personnel volumes with 50% within the next 15 years period. With already existing challenges to procure new personnel and to keep those already serving in the current organizational structures this mission comes with some problems. LÄS MER