Sökning: "cafeteria i skolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden cafeteria i skolan.

 1. 1. Sjöängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2018]
  Nyckelord :school; elementary school; wooden architecture; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogy; learning; Skola; grundskola; träarkitektur; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Detta projekt har ämnat att bevara de kvalitéer som projektplatsen Henriksdalshamnen har, vilket bland annat är dess siktlinjer, närheten till vatten och dess urbana karaktär. Platsens problem har varit den långsmala tomten och Värmdövägens buller. LÄS MER

 2. 2. Fogar och skikt : Skolan vid Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jenny Zakrisson Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan vid Mälarängen­­ Mälarängen gränsar till områden av varierande karaktär. Intill den ligger villabebyggelsen i Mälarhöjden och flerbostadshus i Bredäng. Ett nytt bostadsområde är också planerat att byggas. Det är nära till skog och äng men också till trafikerade vägar. LÄS MER

 3. 3. School in Mariehäll : Elementary school in the new residential area Annedal

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Malin Ahlgren Bergman; [2013]
  Nyckelord :School; Elementary school; Daycare; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Architecture; Concentration; Difficulties concentrating; Learning; Suburb; Skola; Grundskola; Förskola; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Arkitektur; Inlärning; Koncentration; Koncentrationssvårigheter; Förort;

  Sammanfattning : An elementary school in the Stockholm suburb Mariehäll, for children aged 6-11 as well as a daycare centre. The school will cater to approximately 700 students and a centre for art and culture, which will be available to the public. The school is located in the new residential area Annedal, adjacent to the local park and Bullerbytorget. LÄS MER

 4. 4. Kan kost Påverka koncentrationsförmågan? : Elevernas hälsa på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Alain Grenard; [2007]
  Nyckelord :blodsockersvängningar; gymnasieelevers kostvanor; koncentrationssvårigheter; skolans måltider;

  Sammanfattning : The studies are based on my own experiences in the classroom. My student’s reoccurring behaviour of tiredness and having difficulties concentrating, could well have to do with their bad eating habits, even down to suspected extensive sweet and fizzy drink consumption. LÄS MER