Sökning: "calcined clay"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden calcined clay.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Constructional- and material technical optimization of concrete - possible environmental benefits

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Hannes Tornerefelt; Richard Wong; [2021]
  Nyckelord :concrete; CO2-emissions; cement; environment; material; construction; betong; koldioxidutsläpp; miljö; konstruktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The greenhouse effect and the emission of greenhouse gases, namely carbon dioxide, is a global issue which today permeates alot of the societal consciousness and therefore also alot of the conducted research. The construction industry is not different in this regard. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en klimatneutral betong nås i Sverige år 2045? : En översiktsstudie om framstegen att reducera betongens klimatpåverkan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Aron Christoffersson; Mohammed Abdi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Concrete is a composite material consisting of aggregate (stone, sand & gravel), water, and cement. Concrete is one of the world's most important and utilized construction materials and is used to build everything from cities and skyscrapers to bridges, dams, roads and much more. LÄS MER

 4. 4. Optimering av sulfatinnehållet hos blandcement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :David Wahlbom; [2017]
  Nyckelord :Cement; tillsatsmaterial; flygaska; granulerad masugnsslagg; kalcinerad lera; sulfat; sulfatoptimering; kalorimetri; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The production of concrete has a large environmental impact because of the carbon dioxide emissions from cement production. To reduce emissions of carbon dioxide, part of ordinary portland cement can be replaced with different supplementary cementitious materials to create blended cements. LÄS MER

 5. 5. Husbyggnadsbetong med höga halter av tillsatsmaterial - En studie av hur stora mängder av kalcinerad lera, flygaska och mald granulerad masugnsslagg förändrar betongens hållfasthetsutveckling, uttorkning, böjstyvhet, böjdraghållfasthet och krympning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Abdel Ali; Joacim Lundberg; [2015]
  Nyckelord :shrinkage.; flexural strength; compressive strength; bending stiffness; dehydration; carbon dioxide; calcined clay; ground granulated blast furnace slag; krympning. Fly ash; böjdraghållfasthet; tryckhållfasthet; böjstyvhet; uttorkning; koldioxidutsläpp; cement; kalcinerad lera; mald granulerad masugnsslagg; Flygaska; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Cementproduktionen står idag för ca 5% av världens koldioxidutsläpp, vilket har stor negativ påverkan på klimatet. För att minska utsläppen behöver cementanvändningen reduceras genom t.ex. ersätta cement med andra material, såsom flygaska, mald granulerad masugnsslagg och kalcinerad lera. LÄS MER