Sökning: "calcium carbonate"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden calcium carbonate.

 1. 1. Syntetiskt pärlemor : Producerat via in situ-kristallisation

  Master-uppsats,

  Författare :Pontus Blomberg; [2023]
  Nyckelord :Biomineralisation; Aragonite; Calcium; Carbonate; CaCO3; CNC;

  Sammanfattning : This thesis describes a sequence of experiments which have been performed with the intention to produce synthetic nacre. Synthetic nacre is a biomimetic material based on nacre, a material which can be found in mollusc shells. Nacre is a nanocomposite which has improved mechanical properties compared to the principal component aragonite (95% wt%). LÄS MER

 2. 2. Response of foraminifera Ammonia confertitesta (T6) to ocean acidification, warming, and deoxygenation - An experimental approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Elsa Muller; [2023]
  Nyckelord :Acidification; Warming; Deoxygenation; Foraminifera; Ammonia confertitesta T6 ; Culture Experiment; Trace elements; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ocean acidification, warmer temperatures, and the expansion of hypoxic zones in coastal areas are direct consequences of the increase in anthropogenic activities. However, so far, the combined effects of these stressors on calcium carbonate-secreting marine microorganisms - foraminifera are complex and poorly understood. LÄS MER

 3. 3. Potential att lagra koldioxid genom in situ-karbonatisering i Sundsvall och Örnsköldsvik

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Anna Öjebrandt; [2023]
  Nyckelord :In situ-karbonatisering; koldioxidlagring; Bio-CCS; BECCS;

  Sammanfattning : Samhället står inför stora utmaningar för att lyckas nå målet i Parisavtalet om att begränsa den antropogena uppvärmningen till 1,5˚C samt det nationella klimatmålet om att uppnå netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. Geologisk lagring av koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage) lyfts fram som en nyckelåtgärd för att reducera koldioxidutsläppen och därigenom uppnå dessa mål. LÄS MER

 4. 4. A new generation ofsmart food packaging : A combination of releasing anti-microbial and generation carbon dioxide inmeat packaging

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :samar salahieh; [2023]
  Nyckelord :adsorption isotherms; desorption kinetics; benzoic acid; thymol; modified calcium carbonate; silica gel; carbon dioxide; food pad.; adsorptionsisotermer; desorptionskinetiken; bensoesyra; tymol; modifierat kalciumkarbonat; kisel gel; koldioxid; food pad.;

  Sammanfattning : Abstract Food sustainability depends significantly on packaging since it helps maintainfood safe and fresh throughout its shelf life, resulting in the least amount ofwaste and the least negative environmental impact. The main objective of thisstudy is to determine the adsorbed and released amount of antimicrobial agents(benzoic acid and thymol) on modified calcium carbonate (MCC) by investigating adsorption isotherm at 25°C and desorption kinetics at both 22°C and5°C of anti-microbial to identify potential solutions to enhance the long-termsustainability of fresh products such as meat. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Pigment Additives on the Barrier Properties of Dispersion Coatings

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :dispersion coating; paper products; pigment; sustainable development; circular economy; Dispersionsbarriär; pappersprodukter; pigment; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Att minska plastavfall och uppmuntra återvinning har fått hög prioritet i många affärsverksamheter och olika typer av regleringar implementeras för att minska den negativa påverkan av plastanvändningen. Papper och kartong består i huvudsak av cellulosa som har många egenskaper som är essentiella för en hållbar ekonomi (t.ex. LÄS MER