Sökning: "calcium"

Visar resultat 21 - 25 av 329 uppsatser innehållade ordet calcium.

 1. 21. Network Analysis of Calcium Activity

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Helena Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Föroreningsspridning runt en deponi i Uppsala : Dataanalys och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; [2019]
  Nyckelord :landfill; contaminant transport; MODFLOW; groundwater; groundwater modeling; contaminated groundwater; landfill capping; deponi; grundvatten; MODFLOW; föroreningsspridning; föroreningstransport; grundvattenförorening; sluttäckning; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : Deponering är globalt sett det vanligaste sättet att hantera avfall, men i Sverige får sedan 2001 enbart avfall som inte kan återanvändas deponeras. Innan deponiförordningen trädde i kraft 2001 deponerades många olika typer av avfall. LÄS MER

 3. 23. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Palmér; [2019]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Sammanfattning : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. LÄS MER

 4. 24. Genetic variation in genes associated with brachycephaly

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Brachycephaly; dog; genetic variation; SMOC2; BMP3; DVL2;

  Sammanfattning : Domestication followed by controlled breeding has generated many dog breeds, displaying high morphological variation. One type of dogs with a dis-tinct morphology is brachycephalic dogs, characterized by a shortened muz-zle, a wide head and widely spaced eyes. LÄS MER

 5. 25. Dissolution rates of mineral nitrogen fertilisers : effects of moisture and precipitation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Christian Sigtryggsson; [2018]
  Nyckelord :hygroscopicity; deliquescence; fertilisers; calcium nitrate; ammonium nitrate; dissolution rates; rain simulation; enthalpy; precision fertilisation;

  Sammanfattning : Hygroscopicity and deliquescence refer to the ability of a solid to absorb air moisture in which it dissolves and have long been recognised as properties having negative impacts on the product quality of explosives, pharmaceuticals, and fertilisers. Contrastingly, this thesis reconsiders and reappraises the hygroscopic effects of common mineral fertilisers, proposing hygroscopicity to beneficially enable quick dissolution under humid air conditions in absence of precipitation. LÄS MER