Sökning: "calibration"

Visar resultat 1 - 5 av 698 uppsatser innehållade ordet calibration.

 1. 1. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 2. 2. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 3. 3. ALTO Timing Calibration : Calibration of the ALTO detector array based on cosmic-ray simulations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Sotirios-Ilias Tsivras; [2019]
  Nyckelord :ALTO; Cosmic-Rays; Water Cherenkov Detector; Python;

  Sammanfattning : This thesis describes a timing calibration method for the detector array of the ALTO experiment. ALTO is a project currently at the prototype phase that aims to build a gamma-ray astronomical observatory at high-altitude in the Southern hemisphere. LÄS MER

 4. 4. Design and implementation of a data acquisition system with filter quality evaluation

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Örn Arnar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Data acquisition; Automation; Particulate matter filtration; Filter quality evaluation; Machine learning; Datainsamling; Automatisering; Partikelämnen filtrering; Filter kvalitetsutvärdering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Particulate matter is a growing health concern that is considered to contribute to many diseases. To develop appropriate air filtration systems, we need to understand how particulate matter affects air filters. In this project, we implement an automated data acquisition system for an air filter test rig. LÄS MER

 5. 5. Indoor Location Surveillance : Utilizing Wi-Fi and Bluetooth Signals

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Emil Hörnlund; Rasmus Schenström; [2019]
  Nyckelord :surveillance; positioning; trilateration; personal integrity;

  Sammanfattning : Personal information nowadays have become valuable for many stakeholders. We want to find out how much information someone can gather from our daily devices such as a smartphone, using some budget devices together with some programming knowledge. LÄS MER