Sökning: "calle karlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden calle karlsson.

 1. 1. Att efterleva GDPR : En kvalitativ intervjustudie om handlingar, förberedelser och utmaningar kring införandet av den nya allmänna dataskyddsförordningen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Calle Karlsson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Allmänna dataskyddsförordningen; Europeiska Unionen; Handlingar; Förberedelser; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Because of the increased digitization, the amount of data that companies process has increased significant. The EU Commission, the European Parliament and the Council of Ministers have therefore instituted a new law to ensure that data is handled correctly. LÄS MER

 2. 2. En ökande euroskepticism - En studie av euroskepticismens utveckling i EU-medlemsstaterna år 2007-2011

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ludwig Jägerfall; Calle Karlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen har på senare år ställts inför en utmaning då en alltmer utbredd euroskepticism rotar sig hos medlemsstaternas befolkningar. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan att en medlemsstat har ett ekonomiskt gynnsamt eller ogynnsamt förhållande till EU, och euroskepticism mellan år 2007 och 2011. LÄS MER