Sökning: "camilla molander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden camilla molander.

 1. 1. UTBILDNING, TÅLAMOD OCH ERFARENHET : En studie av lärares och speciallärares uppfattningar om sin kompetens inom dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Molander; Camilla Sedenborg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur används läkemedelsförskrivningen? Distriktssköterskor på vårdcentral berättar om sina erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Katinka Hagström; Camilla Molander; [2011-11-16]
  Nyckelord :distriktssköterska; förskrivning; läkemedelsförskrivning; upplevelser; fördelar;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 1994 fick distriktssköterskor förskrivningsrätt för läkemedel ur ett specifikt läkemedelssortiment. Det har framkommit att förskrivningsrätten för läkemedel använts olika bland distriktssköterskorna. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av det digitala kommunikationsbehovet mellan polska och svenska konstruktörer i ett multinationellt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Camilla Helgstedt; Marlene Molander; Helene Planelid; [2003]
  Nyckelord :Kommunikationsbehov; Säkerhet; Användarvänlighet; Funktionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER