Sökning: "camilla palmér"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden camilla palmér.

 1. 1. Psykosociala behov hos närstående till patienter i livshotande tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Sara Norin; Camilla Palmér; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rädda, varna, larma, släck! : En studie om förhållningssätt till varumärke inom den kommunala räddningstjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Camilla Palmér; [2014]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; trygghet; Räddningstjänsten; blåljusmyndighet; varumärke; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : This study examines how the local rescue services relate to the brand of the rescue service and the concept of brand management. To understand the attitudes against the brand and brand management, empirical data, theoretical modelling of brand and current laws have been discussed together in a try to get an overview how the rescue services practically works with the brand. LÄS MER

 3. 3. Translokation av större vattensalamander : -bevarandestrategi eller riskåtgärd?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Camilla Palmér; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER