Sökning: "cancer blogg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden cancer blogg.

 1. 1. Det gör ont att leva,  men jag vill inte dö : Kvinnors upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josephine Peltola; Marie Sandberg; [2018]
  Nyckelord :blogg; kvinnor; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 diagnostiserades 28 179 kvinnor med en cancersjukdom i Sverige. Majoriteten blir friskförklarade med hjälp av behandling, men för vissa får sjukdomen en dödlig utgång. Att leva med obotlig cancer innebär en fysisk och psykisk belastning som påverkar välbefinnandet på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av cancern : Kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer eller äggstockscancer utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Johansson; Louise Andersson; [2018]
  Nyckelord :Blogs; Cervical cancer; Experiences; Ovarian cancer; Women; Blogg; Kvinnor; Livmoderhalscancer; Upplevelser; Äggstockscancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas 560 kvinnor av livmoderhalscancer och 700 kvinnor av äggstockscancer varje år. Detta påverkar kvinnornas livsvärld samt relationerna till sina närstående men även den intima relationen till partnern. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av vården av ett cancersjukt barn : En kvalitativ metod med analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Doris Ring; [2017]
  Nyckelord :Child cancer; Blog; Family-centered care; Parents; Experiences; Barncancer; Blogg; Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det otänkbara; ett barn får en cancerdiagnos. Diagnosen medför lidande hos hela familjen och skapar en osäkerhet i föräldrarollen. LÄS MER

 4. 4. Vid den cancersjukes sida   Närståendes upplevelse av egen hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Englund; Sandra Eklind; [2017]
  Nyckelord :blogs; cancer; health; inductive approach; relatives’ experiences; blogg; cancer; hälsa; induktiv ansats; närståendes upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "MITT BARN HAR CANCER" : En bloggbaserad litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sophie Johansson; Emelie Henriksson; [2016]
  Nyckelord :barn med cancer; blogg; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i cancer. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. Föräldrarna upplever en rädsla över bieffekter, behandling samt att förlora sitt barn och diskuterar oftast inte sina upplevelser med vårdpersonalen vilket leder till ökad oro och onödigt lidande. LÄS MER