Sökning: "cancer cytostatika illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden cancer cytostatika illamående.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att lindra biverkningar av cytostatika hos cancerpatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Dahllöf; Ebba Bjerström; [2021]
  Nyckelord :Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; biverkningar; cancer; cytostatika;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Cytostatika är ofta en nödvändig behandling för cancersjukdomar som dock kan ge många biverkningar. De två vanligaste biverkningarna är fatigue och illamående. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av cytostatikainducerat illamående och kräkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Catrine Engström; Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :cytostatikainducerat illamående och kräkningar; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Ett vanligt sätt att behandla denna grupp av sjukdomar är med hjälp av cytostatika. Biverkningar som ofta förekommer vid behandling med cytostatika är illamående och kräkningar. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid cytostatika-inducerat illamående hos vuxna patienter : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Johansson; Linh Dahl; [2020]
  Nyckelord :Chemotherapy induced nausea; non-pharmacological interventions; cancer patients; Cancerpatienter; cytostatika-inducerat illamående; icke-farmakologiska metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling får ofta biverkningar i form av illamående och kräkningar. Ett långvarigt illamående kan ge upphov till både psykiska och fysiska konsekvenser, som ett försämrat allmäntillstånd, minskad livskvalitet och minskat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av barn med cancer vid cytostatikarelaterat illamående - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Nezal Mostagimzadeh; Linda Theander; [2017]
  Nyckelord :Cancer; Chemotherapy; Measurement; Nurse; Cancer; Cytostatika; Omvårdnadsåtgärder Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn med cancer drabbas av stort lidande, både psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Omfattande behandlingar och biverkningar kan skapa oro och rädsla hos barnet. Vid cytostatikabehandling är det vanligaste symtomet illamående och kräkningar, vilket påverkar barnet på ett negativt sätt. LÄS MER

 5. 5. Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Wallgren; Elinor Olsson; [2017]
  Nyckelord :Aromatherapy; Cancer; Massage; Symptom relief; Touch; Aromaterapi; Cancer; Beröring; Massage; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom. Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dess anhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt och psykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatika och strålning. LÄS MER