Sökning: "cancer illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden cancer illamående.

 1. 1. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av fatigue vid bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad;

  Författare :Lovisa Viberg; Hillevi Sebbfolk; [2021]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; fatigue; women; Bröstcancer; fatigue; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor med bröstcancer genomgår olika stadier ochbehandlingar i sjukdomen. Olika biverkningar uppstå, exempelvis illamående,smärta och fatigue. Fatigue är ett symtom som har stor negativ påverkan på kvinnorslivskvalitet. Det finns ytterligare behov av forskning inom området då kunskapen omfatigue är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för att lindra biverkningar av cytostatika hos cancerpatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Dahllöf; Ebba Bjerström; [2021]
  Nyckelord :Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; biverkningar; cancer; cytostatika;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Cytostatika är ofta en nödvändig behandling för cancersjukdomar som dock kan ge många biverkningar. De två vanligaste biverkningarna är fatigue och illamående. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd till personer med bröstcancer: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tina Hellström; Kallnäs Karolina Holmén; [2020]
  Nyckelord :breast cancer; literature review; nursing care; person centered care; physical activity; bröstcancer; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en internationellt växande sjukdom som drabbar framförallt kvinnor, med symtom och biverkningar från behandling som berövar personerna på glädjeämnen de tidigare upplevt. Fysisk aktivitet ger bland annat minskad östrogennivå, höga östrogennivåer sammankopplas med uppkomst av bland annat bröstcancer. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av cytostatikainducerat illamående och kräkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Catrine Engström; Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :cytostatikainducerat illamående och kräkningar; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Ett vanligt sätt att behandla denna grupp av sjukdomar är med hjälp av cytostatika. Biverkningar som ofta förekommer vid behandling med cytostatika är illamående och kräkningar. LÄS MER