Sökning: "cancer illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden cancer illamående.

 1. 1. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd till personer med bröstcancer: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tina Hellström; Kallnäs Karolina Holmén; [2020]
  Nyckelord :breast cancer; literature review; nursing care; person centered care; physical activity; bröstcancer; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en internationellt växande sjukdom som drabbar framförallt kvinnor, med symtom och biverkningar från behandling som berövar personerna på glädjeämnen de tidigare upplevt. Fysisk aktivitet ger bland annat minskad östrogennivå, höga östrogennivåer sammankopplas med uppkomst av bland annat bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av cytostatikainducerat illamående och kräkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Catrine Engström; Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :cytostatikainducerat illamående och kräkningar; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Ett vanligt sätt att behandla denna grupp av sjukdomar är med hjälp av cytostatika. Biverkningar som ofta förekommer vid behandling med cytostatika är illamående och kräkningar. LÄS MER

 3. 3. Utbyte av xylen till Tissue Clear som avparaffineringsmedel vid diagnostik av endometrioid carcinom med DNA-ploidi

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Therese Sandberg; Rebecka Fridén; [2020]
  Nyckelord :xylene substitute; endometrial cancer; flow cytometry; aneuploidy; diploidy; xylensubstitut; endometriecancer; flödescytometri; aneuploidi; diploidi;

  Sammanfattning : Flödescytometrisk analys av DNA-ploiditeten används vid diagnostisering av endometriecancer. DNA-ploidi reflekterar cellcykeln och avgör om tumörens cellpopulationen är diploid eller aneuploid, där aneuploiditet förknippas med sämre prognos. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid cytostatika-inducerat illamående hos vuxna patienter : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Johansson; Linh Dahl; [2020]
  Nyckelord :Chemotherapy induced nausea; non-pharmacological interventions; cancer patients; Cancerpatienter; cytostatika-inducerat illamående; icke-farmakologiska metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling får ofta biverkningar i form av illamående och kräkningar. Ett långvarigt illamående kan ge upphov till både psykiska och fysiska konsekvenser, som ett försämrat allmäntillstånd, minskad livskvalitet och minskat välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Zozan Aoso; Hossein Ebrahimi Ganjgah; [2019]
  Nyckelord :behandling; bröstcancer; depression; sexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor runt om i världen. Sjukdomen är vanligast hos medelålders och äldre kvinnor. Att få en diagnos med bröstcancer är en traumatisk upplevelse som kan leda till en känsla av hopplöshet, lidande, smärta, ångest och depression. LÄS MER