Sökning: "cancer illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden cancer illamående.

 1. 1. Upplevt lidande vid obotlig cancer hos vuxna personer : En litteraturstudie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Wiik Olsson; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; kvalitativ; lidande; obotlig cancer; patografi; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdom förekommer i hela världen och är i Sverige den nästa vanligaste dödsorsaken. Lidande vid en obotlig cancersjukdom och vid livets slut inkluderar mer lidande än bara fysisk smärta. Hälso- och sjukvårdens överordnade uppgift för all vårdverksamhet är att lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stora framsteg inom barncancerforskningen har gjorts de senaste åren. Resultatet av detta har bidragit till mer intensiv behandling och bättre behandlingsresultat. Tuff medicinsk behandling gör att barnen ofta får problem med olika biverkningar. Vanliga behandlingsbiverkningar är illamående, fatigue, smärta och håravfall. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av fatigue vid bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad;

  Författare :Lovisa Viberg; Hillevi Sebbfolk; [2021]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; fatigue; women; Bröstcancer; fatigue; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor med bröstcancer genomgår olika stadier ochbehandlingar i sjukdomen. Olika biverkningar uppstå, exempelvis illamående,smärta och fatigue. Fatigue är ett symtom som har stor negativ påverkan på kvinnorslivskvalitet. Det finns ytterligare behov av forskning inom området då kunskapen omfatigue är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för att lindra biverkningar av cytostatika hos cancerpatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Dahllöf; Ebba Bjerström; [2021]
  Nyckelord :Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; biverkningar; cancer; cytostatika;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Cytostatika är ofta en nödvändig behandling för cancersjukdomar som dock kan ge många biverkningar. De två vanligaste biverkningarna är fatigue och illamående. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser hos kvinnor med bröstcancer av pågående behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Fröberg; Jeanette Huldén; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; experiences; ungoing treatment; women; Bröstcancer; kvinnor; pågående behandling; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det uppskattas att cirka 2,3 miljoner kvinnor i världen drabbades av bröstcancer år 2020 och i Sverige insjuknar cirka 20 kvinnor varje dag. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen kvinnor drabbas av. LÄS MER