Sökning: "cancer illamående"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden cancer illamående.

 1. 1. Patienters upplevelser av diagnos och behandling vid akut myeloisk leukemi : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elvira Johansson; Elenore Åström; [2023]
  Nyckelord :Cancer; Cytostatic treatment; Person-centred care; stem cell transplantation; Cancer; cytostatikabehandling; personcentrerad vård; stamcellstransplantation;

  Sammanfattning : Titel: Patienters upplevelser av diagnos och behandling vid akut myeloisk leukemi    Bakgrund: Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste formen av akut leukemi. Behandlingen och symtomen är påfrestande och långvariga, vilket inverkar på patienters livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of intrafractional motion for patients receiving whole brain radiotherapy in open-faced immobilisation masks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sara Falk; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background Patients receiving whole brain radiotherapy (WBRT) today are treated with an immobilisation mask which fully covers their face and therefore might be experienced as uncomfortable and claustrophobic. In recent years, optical surface scanning (OSS) systems have been implemented for patient positioning and real-time motion monitoring [1]. LÄS MER

 3. 3. Mjukmassage inom cancervård : Allmän litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Elmblad; [2023]
  Nyckelord :cancer; massage; komplementärmedicin; symtom; biverkning;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med sjukdomen cancer drabbas ofta av biverkningar och symtom som påverkar livskvalitén i form av bland annat fatigue, illamående, neuropati och smärta. Syfte Att beskriva mjukmassage och söka efter svar om mjukmassage kan vara till hjälp för patienter med cancer att uppleva lindring av symtom och biverkningar relaterat till sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Effekter av fysisk aktivitet hos personer med cancer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Hansson; Sofie Hornman; [2022]
  Nyckelord :cancer; patient; effekter; Fysisk aktivitet; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer orsakade nästan 10 miljoner dödsfall år 2020. Cancersjukdomar kan också medföra konsekvenser för patienten så som psykosociala konsekvenser, smärta, fatigue och illamående för att nämna några. Allt detta ovanstående blir en utmanande situation för patienten. LÄS MER

 5. 5. Upplevt lidande vid obotlig cancer hos vuxna personer : En litteraturstudie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Wiik Olsson; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; kvalitativ; lidande; obotlig cancer; patografi; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdom förekommer i hela världen och är i Sverige den nästa vanligaste dödsorsaken. Lidande vid en obotlig cancersjukdom och vid livets slut inkluderar mer lidande än bara fysisk smärta. Hälso- och sjukvårdens överordnade uppgift för all vårdverksamhet är att lindra lidande. LÄS MER