Sökning: "cancer rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden cancer rehabilitering.

 1. 1. Upplevelser kring gruppträning enligt patienter med en cancersjukdom : Kvalitativ intervjustudie med patienter under pågående/efter avslutad cancerrelaterad behandling.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ada Blomgren; Kristian Maryashin; [2020]
  Nyckelord :Neoplasms; Exercise; Exercise Therapy; Cytostatic Agents Radiotherapy; Experience; Cancer; Träning; Motionsterapi; Cytostatika Strålbehandling; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag erbjuder sjukhus i Sverige gruppträning som rehabilitering för cancerpatienter i syfte att minska eventuella behandlingsframkallade biverkningar. Träning kan bromsa sjukdomsförlopp, förhindra spridning av sjukdomen och minska sjukdomsrelaterad ångest och oro. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa efter avslutad cancerbehandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Hermansson; Fanny Wik; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Cancer survivors; Mental health; Psychological distress; Young adults; Canceröverlevare; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Unga vuxna; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15 till 39 år är en särskilt sårbar ålder där flertalet stora förändringar sker i livet. Att samtidigt genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning som kan ge stora följder för både den fysiska och psykiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med bröstcancer och deras erfarenheter av omvårdnad efter genomförd mastektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Victoria Björnemalm; Elin Grip; [2019]
  Nyckelord :Breast Cancer; Experiences; Mastectomy; Nursing; Women; Bröstcancer; Erfarenheter; Kvinnor; Mastektomi; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bröstcancer är efter lungcancer den vanligaste dödsorsaken hos medelålders kvinnor i Sverige. Behandling av bröstcancer består vanligtvis av operation, där det cancerdrabbade bröstet tas bort, mastektomi. LÄS MER

 4. 4. Bröstcancerpatienter efter behandling : En litteraturöversikt över patienters upplevelser av stöd och behov efterbröstcancerbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robert Svensson; Olaanii Hedeta; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; egenvård; kvalitetsförbättring; självuppfattning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancerbehandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningarpå kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandlingkände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. LÄS MER

 5. 5. Effekten av yoga vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Jacqueline Berggren; Maria Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :yoga; breast cancer; physical and psychological effects; randomized controlled study; yoga; bröstcancer; fysiska och psykiska effekter; randomiserad kontrollerad studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att drabbas av bröstcancer medför ofta stora psykiska och fysiska påfrestningar och besvären kvarstår i många fall efter avslutad behandling. I dagsläget finns det endast begränsade rehabiliteringsalternativ för de som drabbats. LÄS MER