Sökning: "canine semen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden canine semen.

 1. 1. Testosterons betydelse för hanhundens fertilitet : kan analys av dess serumkoncentration bidra till fertilitetsdiagnostik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stina Wallander; [2021]
  Nyckelord :testosteron; SHBG; FAI; CPSE; spermier; fertilitet;

  Sammanfattning : Vid avel av hundar är det viktigt med en god fruktsamhet för att få en bred avelsbas. För utvärdering av fertilitet hos handhudar används ofta analys av ejakulat. I denna studie analyseras även serumkoncentration av testosteron för att se om det är en koppling mellan den och spermakvaliteten eller en hanhunds fertilitet. LÄS MER

 2. 2. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Kieri; [2018]
  Nyckelord :assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av sojalecithin som ett alternativ till äggula vid frysning av hundsperma

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elaine Sandell; [2015]
  Nyckelord :spermafrysning; hundsperma; sojalecithin; äggula; cryopreservation; canine semen; soybean lecithin; egg yolk;

  Sammanfattning : Fryst eller kyld sperma används ofta vid artificiell insemination på hund. Skador kan uppstå på spermierna under frysningsprocessen. För att spermierna ska bibehålla sin viabilitet och undvika skador tillsätts spädningsvätskor som bland annat innehåller sockerarter, antibiotika, glycerol och äggula. LÄS MER

 4. 4. Induced immotility during long-term storage at +5°C does not prolong survival of dog spermatozoa

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Al Kaium Mohammed Shahiduzzaman; [2006]
  Nyckelord :chilled semen; computer-assisted sperm analysis CASA ; sperm chromatin structure assay SCSA ; DNA fragmentation index DFI ;

  Sammanfattning : Shahiduzzaman, A.K.M, 2007. Induced immotility during long-term storage at +5°C does not prolong survival of dog spermatozoa. LÄS MER