Sökning: "canine"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet canine.

 1. 1. An investigation of Kennel cough in Sweden focusing on canine calicivirus

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Zeeshan Afzal; [2022]
  Nyckelord :Kennel cough; Canine Infectious Respiratory Disease; Canine Calicivirus; Canine parainfluenza virus; B bronchiseptica; Sweden;

  Sammanfattning : Kennel cough, which is also known as the Canine Infectious Respiratory Disease (CIRD) is a disease complex caused by several different pathogens including both viruses and bacteria. According to previous research, canine adenovirus, canine parainfluenza virus and Bordetella bronchiseptica are common causes of kennel cough. LÄS MER

 2. 2. Heritability of litter size in the Swedish population of Shetland sheepdogs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Annika Eleryd; [2022]
  Nyckelord :dog; breeding; litter size; inbreeding; heritability; Shetland sheepdog;

  Sammanfattning : The Shetland sheepdog is one of the most common canine breeds in Sweden and the demand for puppies is arguably high on the Swedish market. However, the continuously small litter sizes (mean of 3.0-3.4) in the population have been a cause for concern. LÄS MER

 3. 3. Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :prostatahyperplasi; testosteron; SHBG; FAI; hund;

  Sammanfattning : Prostatahyperplasi (PH) är den vanligaste prostatapatologin som drabbar den åldrande intakta hanhunden. Sjukdomen kan orsaka obehag och smärta för hunden, främst i samband med defekering, men har även visat sig öka risken för att utveckla andra prostatalidanden. LÄS MER

 4. 4. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Grantz; Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :AHDS; diarré; djursjukvård; hemorragisk gastroenterit; HGE; hund; intensivvård; stationärvård;

  Sammanfattning : Akut hemorragiskt diarrésyndrom (AHDS) är ett sjukdomstillstånd hos hund som kännetecknas av blodiga diarréer och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan eskalera fort och flera av de som drabbas kan behöva skrivas in för veterinärvård på djursjukhus. LÄS MER

 5. 5. Effekten av programmerad träning på muskelmått hos hund : en interventionsstudie om hundars fysik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zebastian Cederblad; [2022]
  Nyckelord :fysisk träning; BCS; MCS; låromkrets; vadomkrets; överarmsomkrets; underarmsomkrets; muskelomkrets; muskelansättning; muskelstyrka; aktivitetsmätning;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet och träning är en viktig del av ett hälsosamt liv och en vanlig rekommendation för människa och hund. Idag finns det ett kunskapsglapp för vilken typ av träning som lämpar sig bäst vid förebyggandet av sjukdomar och skador relaterade till otillräcklig muskelansättning och muskelstyrka. LÄS MER