Sökning: "cannabidiol"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet cannabidiol.

 1. 1. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ena Glavas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER

 2. 2. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 3. 3. Effekten av syntetiska cannabinoider med avseende på symtomen av posttraumatiskt stressyndrom : En litteraturstudie om vilken påverkan syntetiska cannabinoider har på symtomen av posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Medina Mahmutovic; [2021]
  Nyckelord :Posttraumatiskt stressyndrom; Syntetiska cannabinoider;

  Sammanfattning : Background - Posttraumatic stress disorder, PTSD, is a complex disease that occurs when different kinds of traumatic events happen. The symptoms are individual and vary due to the kind of traumatic experience and the persons reaction. LÄS MER

 4. 4. Cannabidiols säkerhet och effektivitet vid behandling av epileptiska anfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Andreas Gülich; [2021]
  Nyckelord :Epilepsi; cannabidiol;

  Sammanfattning : Background: Epilepsy is a neurological illness that affects tens of millions of people globally and can lead to large restrictions in the affected individuals lives. Up to one third of epilepsy patients present epileptic seizures despite treatment with conventional antiepileptic drugs. LÄS MER

 5. 5. Investigation of the effects of Cannabidiol on sleep-like states and memory-associated brain events

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Tugdual Adam; [2020]
  Nyckelord :neuroscience; cannabidiol; sleep; anaesthesia; urethane; memory; local field potential; data analysis; acute surgery; sharp-wave ripples;

  Sammanfattning : A growing interest for Cannabidiol (CBD), a component of Cannabis Sativa, has occurred over the past years. The medical potential of the component is yet to be better characterized, as its effects on sleep, and in particular memory, are to date not well understood or consistently characterized. LÄS MER