Sökning: "cannabis brottslighet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden cannabis brottslighet.

 1. 1. NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2020-08-13]
  Nyckelord :neutraliseringstekniker; försvarandet av nöjet; legitimering; cannabis; subkultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. LÄS MER

 2. 2. Associationen mellan narkotikaanvändning och brottslighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Janson; Isabelle Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Narkotikaanvändning; egendomsbrott; våldsbrott; relation; samband; association;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka associationen mellan narkotikaanvändning och egendomsbrott samt narkotikaanvändning och våldsbrott. I studien används material från ett forskningsprojekt kallat RESUMÉ. LÄS MER

 3. 3. Cannabismissbruk - hur är detta relaterat till unga vuxnas övriga problem? : En jämförande studie utifrån ASI-data i Jönköpings län.

  Kandidat-uppsats, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Hanna Kåhlman; Ardiana Selmani; [2013]
  Nyckelord :Drugs; risk factors; explorative study; addiction; frequency of cannabis use.; Droger; riskfaktorer; explorativ studie; beroende; frekvens av cannabisanvändning.;

  Sammanfattning : Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga vuxna i Sverige. Det är en omdebatterad drog, debatterna handlar ofta om huruvida cannabis effekter är negativa eller inte. Detta examensarbete undersöker om det finns skillnader i problemnivå inom olika livsområden beroende på grad av cannabisbruk. LÄS MER

 4. 4. CANNABISBRUK OCH BROTT - En litteraturstudie gällande sambandet mellan bruk av cannabis och brott

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Adis Suskic; Patrik Hansson; [2013]
  Nyckelord :Brott; Cannabis; Marijuana; Sociala inlärningsteorin; Våld;

  Sammanfattning : Termen cannabis används för samtliga droger som framställs ur växten Cannabis sativa, inklusive marijuana. Cannabis är, i flertalet länder, ett narkotikaklassat preparat som är ett återkommande debatt tema. LÄS MER