Sökning: "cannulas"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet cannulas.

 1. 1. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Sammanfattning : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. LÄS MER

 2. 2. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 3. 3. Designing an Experimental Protocol for Separating Active Diameter Response from Passive Response in Small Blood Vessels

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Amanda Peterson; [2017]
  Nyckelord :Experimental protocol; pressure myograph; vessel diameter; passive response; active response; artificial vessel; biomechanics;

  Sammanfattning : The knowledge of blood vessel biomechanics is used for understanding and developing treatments for cardiovascular disease. The objective of this project was to develop an experimental protocol, for education and research, that separates active diameter response from the passive, as a function of the intraluminal pressure in a pressure myograph. LÄS MER

 4. 4. Knowledge about hepatitis B and attitudes towards hepatitis B vaccination among university students in Thailand : A quantitative study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emilia Ohlson; Frida Bladh; [2015]
  Nyckelord :Hepatitis B; knowledge; Thailand; vaccination; prevention; self-care; nursing; Hepatit B; kunskap; Thailand; vaccination; förebyggande; egenvård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduction: Hepatitis B is a highly contagious infection. Basic knowledge about hepatitis B is necessary; with more knowledge people take preventive actions against hepatitis B, such as using stick proof cannulas. In Thailand an expected number of 8-20% of the population are currently carriers of the HBV infection. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som kan lindra obehag vid stickrädsla.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Therese Friberg; Marielle Mårtensson; [2012]
  Nyckelord :needle fear; discomfort; pain; ease; interventions; stickrädsla; obehag; smärta; lindring; åtgärder;

  Sammanfattning : Stickrädsla förekommer bland personer i alla åldrar och kan i vissa fall leda till att den som är stickrädd undviker att uppsöka sjukvård, något som kan påverka personens hälsa. Eftersom blodprovstagningar, injektioner och infusioner utförs varje dag inom sjukvården finns risken att sjuksköterskan förr eller senare träffar på en vuxen person som är stickrädd. LÄS MER