Sökning: "capacitor bank"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden capacitor bank.

 1. 1. Omfördelning av Gränby Sportfälts effektuttag : en studie med fokus på flödesbatteriers potential att omfördela effekttoppar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Niklas Ahlm; Jonas Backéus; Erik Edström; Philip Lundquist; Kajsa Paulsson; Jessica Redander; Joacim Toivonen; [2019]
  Nyckelord :tekniklösningar; energilagring; kapacitetsbrist; elnät; kondensatorbank; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : There is currently a power shortage in the electric grid around Uppsala, which obstructs the local development, since it prevents companies from expanding their businesses. Sportfastigheter is a part of Uppsala municipality and operates the ice halls at Gränby Sportfält, which occasionally require large power outputs. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Utredning och åtgärder angående övertoner vid pappersindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Henrik Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Power Electronics; Power Quality; CAD; Filter; THD; Elkraft; Elkvalité; Övertoner; CAD; Filter; THD;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ämnet elkvalité vid en industri i Sverige. Arbetet utfördes vid Vattenfall Eldistribution och elkvalitégruppen. Elkvalité är ett begrepp som innefattar flera egenskaper hos spänningen i vårt elnät. LÄS MER

 4. 4. Analys av reaktiv effektinmatning till överliggande nät samt optimal kondensatordrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Göran Sundström; [2017]
  Nyckelord :Reactive power; Input; Compensation; Capacitive; Inductive; Reactor; Capacitor; Operating capacitors; Operation of capacitors; Operating capacitor banks; Operation of capacitor banks; Static VAr-compensator; SVC; STATCOM; Reaktiv effekt; Inmatning; Kompensering; Kapacitiv; Induktiv; Reaktor; Kondensator; Kondensatordrift; Statisk VAr-kompensator; SVC; STATCOM;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta projekt är att Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) kommer att införa ett avgiftssystem för inmatning av reaktiv effekt till sitt elnät. Avgiften införs till följd av problem på elnätet som orsakas av reaktiv effekt. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av problem inom småskalig vattenkraft och faskompensering av asynkrongenerator i ett vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Emil Nilsson; Erik Persson; Pontus Nevanperä; [2016]
  Nyckelord :vattenkraftsstationer; driftsstörningar; asynkrongeneratorer; småskalig vattenkraft; kondensatorbatteri;

  Sammanfattning : I rapportens första del behandlas vad som orsakar omfattande driftstörningar och krav från nätägare som ställs på mindre vattenkraftsstationer med asynkrongeneratorer. Det gjordes med hjälp av en enkätundersökning som skickades ut till ett antal medlemmar i Svensk vattenkraftsförening (SVAF). LÄS MER