Sökning: "capital budgeting"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden capital budgeting.

 1. 1. Kapitalbudgetering - En kvantitativ undersökning på svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Olofsson; Max Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Kapitalbudgetering; Capital budgeting; SME; Corporate finance;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap kring kapitalbudgetering i SMEs och de faktorer som styr denna. Tidigare studier har funnit att faktorer som exempelvis storlek, utbildningsbakgrund, utbildningsnivå och bransch haft en inverkan på kapitalbudgetering. LÄS MER

 2. 2. Ägarform styr investeringsprocessen - Om investeringsprocessen hos hyresrättsutvecklare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofia Hederstierna; Johanna Sand; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Investment process; Ownership type; Rental apartment;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative case study of the investment process for real estate developers constructing and managing rental apartments. The analysis of the process is conducted with respect to the developers' type of ownership. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar lönsamhet i nybyggnation? : En fallstudie av studentbostäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Sievert; Anton Engdahl; Anthony Rafael; [2019]
  Nyckelord :Capital budgeting; risk analysis; profitablility; student accommodation.; investeringsbedömning; riskanalys; lönsamhet; studentbostad;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många universitetsorter i Sverige lider av bostadsbrist gällande studentbostäder och utöver detta tycker många fastighetsbolag att det är problematiskt att generera lönsamhet i studentbostadsprojekt. Detta är en studie som undersöker ”problemet” med studentbostäder. LÄS MER

 4. 4. Investeringars mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker : En studie av medelstora företag med humankapital som betingad faktor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kim Eriksson; Lovisa Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Decisionmakers; Human capital; Medium-sized companies; Shareholders; Stakeholders; Stakeholder theory; Resource-based theory; Quantitative study; Kapitalbudgeteringstekniker; Beslutsfattare; Humankapital; Medelstora företag; Aktieägare; Verksamhetsintressenter; Intressentteori; Resursbaserad teori; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan målet med en investering och en beslutsfattares val av kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag. Vidare har beslutsfattarens humankapital lagts till som modererande faktor för att kontrollera dess påverkan på det generella sambandet mellan målet med en investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstrukturens påverkan vid val av kapitalbudgeteringsteknik i stora bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Cajsa Lagergren; Emil Persson; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Sophisticated techniques; Unsophisticated techniques; Capital structure; Equity; Long-term debt; Short-term debt; Strategic investment; Large Companies; Kapitalbudgeteringstekniker; sofistikerade tekniker; osofistikerade tekniker; kapitalstruktur; eget kapital; långfristiga skulder; kortfristiga skulder; strategiska investeringar; stora bolag;

  Sammanfattning : Studien avser att förklara hur kapitalstrukturen, bestående av eget kapital, kortfristiga skulder och långfristiga skulder påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik inom stora svenska bolag vid strategiska investeringar. Genom Trade Off teorin och Principal Agent teorin formulerades studiens hypoteser. LÄS MER