Sökning: "capital structure"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade orden capital structure.

 1. 1. "Att underkasta sig majoriteten" : En kvalitativ studie om föreningslivets påverkan på demokratiska värderingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Bergström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many scholars have recognized civic society as a fundamental part to the functioning of democracy. This essay investigates how the civic society works as a school in wich citizens can assimilate democratic virtues. Most studies in this research area have focused on the civic society in more wider terms. LÄS MER

 2. 2. Capital Structure Volatility: Is capital structure constant or a varying residual?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Henrik Nilsson; Xiaopeng Hu; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; debt flow volatility; cash flow constraint;

  Sammanfattning : This paper examines the phenomenon of capital structure instability among private- and publicly listed firms in Sweden during the years 2000-2016. We observe a high level of capital structure volatility among private firms, while public firms appear to be more stable. LÄS MER

 3. 3. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
  Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER

 4. 4. Gender Differences in Commuting over Municipality Borders : A study of regional Human Capital’s effect on commuting in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Johanna Carlson; Hanna Malmfors; [2018]
  Nyckelord :Commuting; Gender Equality; Human Capital; Geographical differences; Labor market;

  Sammanfattning : Gender equality has increased over time, and the question of how it progresses is highly important. Commuting behavior is an essential theme in Economic research since it, for example, affects the market structure, the distribution of labor, and economic growth. LÄS MER

 5. 5. The relationship between leverage and profitability : A quantitative study of consulting firms in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joel Minnema; Alexander Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Profitability is fundamental for any firm to retain a competitive advantage and facilitate long-term prosperity. The drivers of profitability may depend on the industry, and the path to profit maximisation has been thoroughly discussed in previous research. LÄS MER