Sökning: "capital theory"

Visar resultat 16 - 20 av 1259 uppsatser innehållade orden capital theory.

 1. 16. Fortlevnadssignaler före verksamhetens upphörande : En studie av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Lundström; Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :Going concern; going concern warning; balance sheet for liquidation purposes; non-financial key figures; signaling theory; stakeholder theory; bankruptcy; financial key figures; Fortlevnad; fortlevnadsvarning; kontrollbalansräkning; icke-finansiella nyckeltal; signalteori; intressentteori; konkurs; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. LÄS MER

 2. 17. The Application of Harvey’s Theories into China’s Urbanization of Capital

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Yun Ma; [2019]
  Nyckelord :Key words: David Harvey; China; urbanization; capital; land finance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : China's rapid urbanization since the reform and opening up in 1978 has drawn international attention. Scholars like David Harvey has written a lot regarding the capitalized urbanizaiton in China. LÄS MER

 3. 18. Talent Management - konkurrensfördel eller en strategi för att passa in? : En fallstudie i tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dawn Kardirsson; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Talent Management; Talent; Strategy; Neo-institutionalism; Industry; Context; Talent Management; Talang; Strategi; Nyinstitutionell teori; Bransch; Kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens kunskapsbaserade ekonomi är de mänskliga resurserna en viktig tillgång för att öka konkurrensfördelarna och för att få ett försprång på marknaden. Talent Management är ett koncept som handlar om att attrahera, utveckla och behålla talanger, och som anses vara konceptet som underlättar arbetet med vad som efterfrågas på marknaden. LÄS MER

 4. 19. ”LÄMNA VÄRLDEN SOM EN LITE BÄTTRE PLATS ÄN NÄR MAN KOM” : En studie om drivkrafter till mäns ideella engagemang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annelie Bäckström; Malin Wänting; [2019]
  Nyckelord :civil society; integration; volunteering; non-profit organizations; gender; motivation; motivation theory; Scandinavia; Nordic countries Sweden.;

  Sammanfattning : Volunteering in non-profit organizations is characteristic for Nordic countries and Sweden especially. The most common gender division is, that men tend to be active within sports clubs, often in leading positions or as members at the board. For women it is more common to be part of social organizations, taking care of others. LÄS MER

 5. 20. Crowdfunding: Ett innovativt finansieringsalternativ : Möjligheter och begränsningar som förekommer i samband med crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandro Nazar; Efrat Rohyo; [2019]
  Nyckelord :Crowdfunding; Small firms; Equity-based crowdfunding; Traditional financing; Bank loan; Crowdfunding; Småföretag; Andelsbaserad crowdfunding; Traditionella finansieringskanaler; Banklån;

  Sammanfattning : Small businesses account for most of all Swedish companies on the market. Difficulties for small businesses to seek capital come from the financial crisis 2008. The global crisis resulted in banks not granting loans to small business as often as before, mainly due to the banks asserting small business as high risks. LÄS MER