Sökning: "capital theory"

Visar resultat 6 - 10 av 1258 uppsatser innehållade orden capital theory.

 1. 6. MODELING CAPITAL ASSET RETURNS ON THE SWEDISH STOCK MARKET - An evaluation of Fama French’s Five Factor Model against its predecessors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Kristoffer Bergram; Ludvig Göransson; [2019]
  Nyckelord :asset pricing modeling; time series regression; statistics; Fama French Five Factor model; Carhart Four Factor model; Fama French Three Factor model; Swedish stock market; portfolio theory; behavioral economics; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis compared the explanatory rate of three asset pricing models related to excess returns on the Swedish stock market. A more granular evaluation of each model’s factors was also conducted. A random sample of 90 companies was drawn from the Stockholm Stock Exchange (N = 371) using a Blomberg terminal. LÄS MER

 2. 7. Försäljningsprocessens påverkan på lagerstryning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Anton Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lager; Processer; Färdigvarulager; Försäljningsprocess;

  Sammanfattning : Companies exist because there is a demand for their products and services. Companies need to logistically coordinate all their processes for them to grow and optimize their profits. LÄS MER

 3. 8. Tertiary education and employment : Exploring the relationship between tertiary education, employment and overqualification across the EU

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Papadopoulou; [2019]
  Nyckelord :human capital theory; Europe 2020 Strategy; tertiary education; graduates’ employment; graduates’ unemployment; overqualification;

  Sammanfattning : The dominant human capital theory-based perspective that education is crucial for economic success and employment has affected national and regional policies in education and employment worldwide. The present thesis critically assesses the target for increased number of tertiary education graduates in the current EU agenda for growth and employment (Europe 2020 Strategy). LÄS MER

 4. 9. Kvotering i bolagsstyrelser : Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Bertilsson; Johan Nylander; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; women in corporate boards; gender equality; quotas; Women on boards; kvinnor i styrelser; kvinnor i bolagsstyrelser; jämställdhet; kvotering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. LÄS MER

 5. 10. Information and Communication Technologies Impact on Social Capital : A case study in northern Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Tunroth; Linda Mokvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The distance between the third world and the western countries is continuing to increase. The continent of Africa is home to many of the absolute poorest nations on this planet, making development even more difficult in the region. LÄS MER