Sökning: "captive breeding"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden captive breeding.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Gepardens (Acinonyx jubatus) svårighet att reproducera i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Velander; [2017]
  Nyckelord :gepard; reproduktion; fortplantning; fångenskap; miljö; stress; ungar; dräktighet;

  Sammanfattning : Den globala populationen geparder är sårbar och i många länder minskar antalet individer årligen. I det fria lever geparden på stora ytor. Honorna lever vanligen solitärt medan hanarna även kan leva i mindre grupper. Geparden kan få upp till 6 ungar per kull men det är bara ett fåtal som överlever till vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Berguv (Bubo bubo) i bergtäkter : En intervjubaserad studie av bergtäktindustrins, myndighetens och ornitologers syn på konflikter och lösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Louice Wemmer; [2017]
  Nyckelord :Berguv; Bubo bubo; bergtäkt;

  Sammanfattning : The Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo) is a protected species and listed as vulnerable (VU) on the Swedish Red List. The population suffered decline after many years of persecution and effects of environmental pollutants, but has recuperated due to increased protection and release of captive-reared owls. LÄS MER

 4. 4. Challenges with ex situ programmes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Smith; [2016]
  Nyckelord :reproduction; breeding in captivity; zoo; young mortality; reproduction problem; mammals; reproduktion; avel I fångenskap; zoo; ungdjursdödlighet; reproduktionssvårigheter; däggdjur;

  Sammanfattning : Human activities are driving many species of wildlife towards extinction. The number of species regarded as threatened by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species more than doubled between 2000-2015. This calls for future actions towards survival and recovery of endangered species. LÄS MER

 5. 5. Bevarandeetologi : etologins roll i bevarandeprojekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Frida Thelander; [2016]
  Nyckelord :bevarandeetologi; bevarandebiologi; etologi; in situ; ex situ;

  Sammanfattning : To understand and manage animal behavior have always been of interest in wildlife management, especially in captive breeding and pest control. In the 1990’s however ethologists for the first time began to generate new strategies for conservation and management of animals, which evolved into a new field, conservation behavior. LÄS MER